vrijdag 21 februari 2014

[Tutorial] Twee zij-plooitjes worden stolpplooi - Change two side pleats into one box pleat

Toen ik het Ethan shirt voor de dochter wilde maken, wist ik meteen dat ik de twee plooitjes onder de schouders wilde vervangen door een stolpplooi in het midden. Hiervoor paste ik het patroon aan, en werden de stappen voor het vastzetten van het achterpand aan de schouderpas iets anders. In deze tutorial beschrijf ik hoe je dit doet.When I was planning to make the Ethan shirt for the daughter, I immediatly knew I was going to replace the two side pleats for a boxpleat. To do this, I changed the pattern and the steps for sewing the back onto the back yoke. In this tutorial I describe how to do this. 
 

Aanpassingen in het patroon - Changes in the pattern


1. Neem het patroon over, bijvoorbeeld op patroon papier. Of gebruik je uitgeprinte patroon, maar knip dit nog iet uit. Neem ook de tekens voor de plooitjes over.

1. Trace the pattern, or use the printed pattern. If you use the printed pattern, don't cut it out yet. Also trace the marks for the (side) pleats.

2. Meet de afstand tussen het midden van de twee tekens van de plooi. Laten we dit de plooiafstand noemen...


2. Measure the distance between the pleat marks. I will refer to this distance as pleat distance.

3a. Om de plooi te tekenen, is extra ruimte gegeven bij de schoudernaad. Zet een markering die even groot is als de plooiafstand, gemeten vanaf de zijnaad op de schoudernaad.3a. To draw the pleat, there was made more room at the shoulder seam. Measure the pleat distance, starting at the side seam on the shoulder, going inside. Mark this spot.

3b. Teken het armsgat opnieuw, vanuit het punt dat je in stap 3a hebt aangegeven.3b. Redraw the armhole, starting from the mark you pointed out in step 3a.

3c. Als het goed is, is je nieuwe armsgat even groot als het origineel. Dit kan je met je meetlint nameten.

3c. Your new armhole has to be as large as the original one. Check this with your tape measure.

4. We willen een stolpplooi in het midden van het achterpand. Teken een strook die zo breed is als deze plooiafstand aan middenachter (helemaal van boven tot onder). Zet een markering op de originele middenachter en de nieuwe middenachter.4. The boxpleat will be at the center back. Draw a strip on center back (top to bottom) as wide as the pleat distance. Mark the original center back and the new center back. 

5. De volgende punten gebruik je nu als markeerpunten:
a. Het linkse punt van de puntjes die de originele plooi aangaven. Dit wordt het punt dat straks matcht met de markering op de schouderpas.
b. Het punt waar eerst middenachter zat.
c. De nieuwe middenachterlijn.


5. Use the following marks:
a. The left mark of the two marks which marked the original side pleat. This mark will match the mark on the back yoke. 
b. The original spot of center back
c. The new center back 

6. Knip het patroon uit je stof. De (nieuwe) middenachterlijn uiteraard op de stofvouw.

6. With the new center back on fold, cut the pattern out of the fabric.  


Aanpassingen in het naaiproces - Changes in the sewingproces

Zodra je aangekomen bent bij de beschrijving van het maken van de plooitjes en het vastzetten van de schouderpas op het achterpand, ga je als volgt te werk (en wijk je dus af van de originele beschrijving).

When you get to making the pleats and stich the back yoke on the back, in your sewing process, do as follows (and do not follow your description for a short time).

1. Vouw het achterpand met de goede kanten op elkaar, zodat de markeringen van de stolpplooi (5b) op elkaar liggen. Strijk de vouw.

1. Fold the back, right sides together, match the boxpleat marks (5b). Iron the fold.

2. Naai de stof vast, vanaf de markering ongeveer 1 รก 2 cm naar beneden.

2. Stitch, starting at the mark, approx 1 to 2 cm (3/8 to 6/8 inch) down, parrallel with the fold.

3. Vouw het achterpand open. Strijk de stolpplooi.


3. Lay out the back and iron the pleat.

4. Maak een horizontaal stiksel op zo'n 5 mm vanaf de kant, over de plooi.

4. Stitch a horizontal line, parrallel with the top of the back, approx 0,5 cm (1/8 inch) from the edge.

5. De stolpplooi is nu klaar. Volg de instructies voor het vastzetten van de schouderpas aan het achterpand. Het midden van de stolpplooi is nu middenachter. De markeringen die je bij 5a hebt gemaakt, komen overeen met de markeringen op de schouderpas.5. The boxpleat is finished. Follow your pattern instructions for stitching the back yoke on the back. The center of the boxpleat is the center of the back, now. The marks you made at 5a are matching the marks on the back yoke.

Heb je wat aan deze tutorial, of heb je nog vragen? Laat het me weten door een reactie achter te laten.

Did you find this tutiorial useful, or do you have questions? Let me know by leaving a reply.
 

2 opmerkingen:

Bedankt voor je reactie! - Thank you for leaving a reply!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...