maandag 15 juli 2013

Kwastenrol - Brush wrap

De dochter verft graag. Vorige week heb ik daarom een set van 12 kwasten voor haar gekocht. Ze was er blij mee. Alleen... Waar berg je die dingen in op? Ik vond een tutorial voor het maken van een stiftenrol en kreeg en idee...

Als je zoekt op 'stiftenrol' of 'potlodenrol' kom je al heel wat tutorials tegen. Hier voeg ik die van mij aan toe. Dit is hoe ik het heb gedaan...


The doughter likes to paint. Last week I bought her a set of 12 brushes. She was happy with it. Its just... where do you store those things? I found a tutorial for making a pen wrap and got an idea...

You can find many Dutch tutorials for making a pen- or pencil wrap. Here I add mine. This is how I dit it...

Stoffen - Fabrics

De afmetingen van de rol heb ik alsvolgt bepaald:
 • De hoogte van de achterkant: de hoogte van de langste kwast + 5 cm
 • De hoogte van de 'zak': zo hoog als je de kwasten wilt bedekken. Let op dat dit hoog genoeg is voor de grootste kwast en dat de kleinste kwast er niet helemaal in verdwijnt. 
 • De tunnels voor de kwasten: Ik heb twee soorten tunnels gemaakt, één voor de eerste 7 kwasten en één voor de laatste 5 kwasten. Hiervoor heb ik de omtrek van de dikste kwast gemeten. De breedte van de tunnel, was de helft van de dikste kwast.
 • De breedte: De breedte van alle tunnels bij elkaar opgeteld.
 • Lengte lint/koord: 3x breedte van de rol.
I determined the dimensions as follows
 • The height of the back: de hight of the longest brush + 5 cm
 • The height of the bag: as high as you want to cover the brushes. Note that this is high enough for the largest brush and the smallest brush does not completely disappear in it.
 • The tunnels for the brushes: I made two kinds of tunnels, one for the first 7 brushes and one for the last 5. Measure the circumference of the largest brush. The width of the tunnel is half the circumference of the largest brush. 
 • The width: The width of all tunnels added thogether. 
 • Length of the cord / ribbon: 3 times the width of the wrap.
De langste kwast was bij mij 35 cm lang. De dikste kwast heeft een omtrek van 3,5 cm. De dikste kwast van de eerste zeven heeft een omtrek van 2 cm. Ik kwam dus op de volgende afmetingen:
 • De hoogte van de achterkant: 40 cm
 • De hoogte van de zak: 20 cm
 • De breedte van de tunnels: de eerste zeven 1 cm, de laatste vijf 2 cm.
 • De breedte: 20 cm
 • Lengte lint / koord: 60 cm
Je gebruikt twee stoffen, één voor de buitenkant (stof A) en één voor de binnenkant (stof B). Hiervan heb je nodig:
 • 42 cm x 22 cm (A1 en B1)
 • 22 cm x 22 cm(A2 en B2)
 • Lint of koord van 60 cm

My longest brush was 35 cm long and had a circumference of 3,5 cm. The largest brush of the first seven has a circumference of 2 cm. So I got the following dimentions for the role:

 • Hight of the back: 40 cm
 • Hight of the bag: 20 cm
 • The width of the tunnels: first seven 1 cm, last five 2 cm.
 • Width: 20 cm
 • Length cord / ribbon: 60 cm 
You will use two fabrics, one for the outside (fabric A) and one for the inside (fabric B). You'll need:
 • 42 cm x 22 cm (A1 and B1)
 • 22 cm x 22 cm (A2 and B2)
 • Ribbon or cord: 60 cm 

Werkwijze - Process

Leg lap B2 met de goede kant op de goede kant van A2. Stik vast aan de bovenkant.

Put fabric B2 with the right side on the right side of A2. Stitch onto the top.

Vouw de lap dubbel en strijk de naad.

Fold the piece in half and press the seam

Leg de lap B2+A2 (A2 boven) op de goede kant van B1. Naai rondom vast (bovenkant B2+A2 niet vast stikken!).

Place fabrics B2 + A2 (A2 on top) on the right side of B1. Sew around fixed (leave the top B2 + A2  open!).

Stik de tunnels in de zak. Ik heb hulplijntjes getekend, voor nette, rechte lijnen, maar je kan ook de tip uit deze tutorial gebruiken: Plak een stuk plakband waar je de rechte lijn wilt naaien. Stik net tegen de plakband aan. Zo krijg je een rechte lijn. Als je een tunnel hebt gemaakt, even de dikste kwast pakken, om de controleren of het past!

Stitch the tunnels in the bag. I drew help lines, for straight lines, but you also can use the tip in this tutorial: Stick a piece of tape where you want te sew. Stitch just against the tape. This way you'll get a straight line. Once you made a tunnel, check if the largest brush will fit into it.

Even passen...

Check if it fits...


Leg het koord of het lint, dubbelgevouwen, net boven B2+A2 en speld vast.

Fold the cord or ribbon in half. Put it in place, just above B2+A2 and pin it in place.

Leg A1 met de goede kant op de goede kant van de rest van de rol. Naai rondom vast, maar houd een keergat open.

Put A1 with the right side on the right side of the rest you've already sewed. Stitch around, keeping a gap open for turing your work .
Op het punt waar het koort (of lint) zit, kan je een paar keer heen en terug gaan, zodat het goed vast komt te zitten.

You can go back and forward a couple of times, where the cord (or ribbon) is placed, so it will be fit well in place.


Knip de hoeken bij.

Cut the edges.

Keer de rol en strijk hem.

Turn the role inside out (or...acutaly outside out)
 

Naai de kant met het keergat dicht.

Sew the turninghole.

Kwasten er in...

Put brushes in...
 ... oprollen...
...wrap...
... Klaar!
...Done!

Heb je wat aan deze tutorial, of heb je nog vragen? Laat het me weten door een reactie achter te laten.

Did you find this tutiorial useful, or do you have questions? Let me know by leaving a reply.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor je reactie! - Thank you for leaving a reply!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...