zondag 13 april 2014

Kudde Lammetjes - Flock of Lambs

Het is hier een beetje stil de laatste tijd. Dat komt voornamelijk omdat het in het echte leven nogal druk is geweest. Vorige week zondag werd de dochter 5 jaar. Dat is een hele leeftijd. En dat zijn heel wat feestjes, waarvan het 'kinderfeestje' het belangrijkste is. Al maanden had ze het er over, en deze week was het eindelijk zover.

Al een hele tijd brak ik mijn hoofd over wat we de kindjes mee naar huis zouden geven. Afgaande op de feestjes die de dochter al had bezocht, is het toch vooral traditie om snoepzakjes mee te geven (in 25 jaar is er niet veel veranderd...). Maar ik ben niet zo van het snoepen. En het leek me wel leuk iets zelf te maken. Last-minute spraken we af dat we lammetjes zouden gaan kijken (en voeren) op een boerderij hier in de buurt. Toen bedacht ik dat het leuk zou zijn om lammetjes te maken. Deze. Het was een hele toer om de juiste stof te vinden. Uiteindelijk kon ik anderhalve week voor het feestje begon, beginnen aan de lammetjes. 9 stuks moesten het worden (7 feestgangers en 2 kindjes thuis).It has been quiet overhere lately. That's mainly becouse I've been busy in real life. Last sunday the daughter turned 5 years. What an age. This means a lot of parties, the most important was the kidsparty. See was looking forward to this party for months, this week the party finaly took place. 

For ages I have been thinking what to give the kids who came to the party. Judging form the parties the daugher went to, it's still the tradition to give candy bags (there hasn't change much in 25 years...). I'm not realy into candies. And I wanted to give them something handmade. We made a last-minute appointment to visit a farm and watch (and feed) the lambs there. So I decided to make lambs. These. It wasn't easy to find the right fabrics. Finaly I was able to start sewing the lambs, one and a half week before the party started. 9 lambs I needed (7 partygoers and 2 kids at home). 

Het werd lopendebandwerk, 36 poten, 18 oren, 9 staartjes, lijfjes en kopjes. Op de kopjes borduurde ik de gezichtjes. Twee dagen voor het feestje had ik nog behoorlijk wat werk liggen. Dat was voornamelijk het borduren van gezichtjes en het dichtnaaien van de reeds gevulde knuffels. Die dag moest ik voor mijn werk naar Rotterdam. Dat is bijkans een wereldreis vanaf hier. Eén uur in de auto, 1,5 uur in de trein, enkele reis. Dus besloot ik de lammetjes mee te nemen, en dit handwerk in de trein te doen. Klein detail: Ik ben de enige vrouw in de club. Ja, de mannen hadden lol, maar ik had mijn werk af. Donderdag was het feest en woensdagmiddag had ik alle 9 schaapjes af. Toch nog een klein zakje snoep om elk schaapje gehangen. Roze lintje voor de meisjes, blauw voor de jongens.


It became assambly line work, 36 legs, 18 ears, 9 tails, bodies and heads. I embroidered the faces on the heads. Two days before the party started, I had a lot of work to do. Mainly embroider the faces and closing the lambs that were filled already. That day I had to go to Rotterdam for my work. It's almost like a trip around the world, from here. One hour by car and one and a half hour by train, single. So I decided to take the lambs with me and do the handiwork when I was in the train. Small detail: I'm the only woman in the club. Yes, the men had a lot of fun, but I finished my work. The party was on Thursday and on Wednesday afternoon I finished all 9 lambs. I added a little bag with candies around every lambs neck. Pink ribbon for the girls, blue for the boys.

Uit de verhalen die de ouders vertelden, begreep ik dat de kindjes het erg leuk vonden op het feestje. De knuffels gingen (bijna?) allemaal diezelfde avond mee naar bed. Feestje geslaagd.

Heb jij al eens kinderfeestjes georganiseerd? Wat deden jullie? Wat gaf je de kindjes mee?


From the stories the parents told me, I understood the kids enjoyed the party. (All?) stuffed animals went to bed with the kids, thad night. Succesful party, I guess.

Did you ever organize a kidsparty? What did you do? What did you give the kids as a present?6 opmerkingen:

Bedankt voor je reactie! - Thank you for leaving a reply!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...