vrijdag 28 februari 2014

Nog een Bimaa - Another Bimaa

Toen ik jullie de eerste Bimaa die ik maakte liet zien, vertelde ik al dat de tweede ook al klaar lag. Nou, hier is ie dan hoor. Deze maakte ik uit een tricot dat ik kocht bij Het Stoffenhoedje in Zaamslag. Het is een dunne stof die in alle kanten rekbaar is (4-way-stretch). Ik koos weer voor de sjaalkraag variant, omdat ik de col variant meer voor een meisje vind en de zoon ook al genoeg capuchon sweaters heeft. Ook deze kostte mij weer zo'n 1,5 á 2 uur naaiwerk.

When I showed you the first Bimaa I made, I told you I already had made a second one. Well, here it is! This one I made from a knit I bought at a local fabric store. It's a thin 4-way-stretch. I did choose the shawl collar again, as I think the cowl neck is more a grily variant and the son does have enough hoodies already. This one also took me about 1,5 to 2 hours sewing.

Hij staat de zoon geweldig. Ik heb de lijnen van het voor en achterpand in elkaar door laten lopen. Ik ben erg blij dat dit is gelukt! :) En als de zoon dan in zijn groen-grijs gestreepte trui aan een grijze bar zit, met een groene muur op de achtergrond, dan heb je meteen de ideale opstelling voor een foto...

Again this Bimaa looks great on the son. I matched the lines on the front and the back. I'm very glad it worked out! :) And then the son is sitting at a gray bar, with a green wall in de background, in his gray-green-striped shirt: The ideal setting for taking a picture...

woensdag 26 februari 2014

[W.I.P Wednesday] Tornmesje - Seam Ripper

Mijn tornmesje(s) en ik hebben een soort haat-liefde verhouding. Ik vind het handig dat ze bestaan, maar ik baal meestal enorm als ik ze moet gebruiken. Niet als het het maken van een knoopsgat of het weghalen van tijdelijk stiksel betreft. Maar wel als het het herstellen van een fout is. Ik erger me er dan aan dat ik die fout heb gemaakt en dat ik zo veel tijd verdoe met het ongedaan maken van die fout. Vandaag had ik het tornmesje weer nodig. Ik ben bezig met een broek voor de dochter en wil bij het doorstikken fuchsia roze garen gebruiken. Toen ik de eerste zomen doorstikte, was ik 's avonds aan het werk. Toen ik vanmiddag verder ging, zag ik dat ik rood had gebruikt, in plaats van roze... Hierbij meteen een tip: Kies je garen bij daglicht, zodat je zeker weet dat je de goede kleur pakt. Nou ja, vanmiddag kon ik dus de rode garen verwijderen met mijn tornmesje en het werk opnieuw doen met roze garen... Het kostte me ongeveer een half uur werk, en een beetje van mijn goede humeur ;)


I have a kind of love-hate relationship with my seam ripper(s). I think their existence is handy, but most of the time I hate it when I have to use them. I'm not talking about the times when I use them when making buttonholes or remove temporary stitching. I'm talking about the times when I have to recover an error I made. Then I'm annoyed for making the error and the time I'm wasting to recover it. Today I needed the seam ripper. I'm making pants for the daughter and want to use fuchsia pink thread for topstitching. When I was topstitching the first seams, I was sewing in the evening. When I started again, this afternoon, I discovered I had used red thread in stead of pink... Tip: choose your thread in daylight, so you are sure you've choosen the right color. Well, today I was busy removing the red thread and redo the sewing with pink thread... It took me about half an hour work and a bit of my good mood ;)

vrijdag 21 februari 2014

[Tutorial] Twee zij-plooitjes worden stolpplooi - Change two side pleats into one box pleat

Toen ik het Ethan shirt voor de dochter wilde maken, wist ik meteen dat ik de twee plooitjes onder de schouders wilde vervangen door een stolpplooi in het midden. Hiervoor paste ik het patroon aan, en werden de stappen voor het vastzetten van het achterpand aan de schouderpas iets anders. In deze tutorial beschrijf ik hoe je dit doet.When I was planning to make the Ethan shirt for the daughter, I immediatly knew I was going to replace the two side pleats for a boxpleat. To do this, I changed the pattern and the steps for sewing the back onto the back yoke. In this tutorial I describe how to do this. 
 

Aanpassingen in het patroon - Changes in the pattern


1. Neem het patroon over, bijvoorbeeld op patroon papier. Of gebruik je uitgeprinte patroon, maar knip dit nog iet uit. Neem ook de tekens voor de plooitjes over.

1. Trace the pattern, or use the printed pattern. If you use the printed pattern, don't cut it out yet. Also trace the marks for the (side) pleats.

2. Meet de afstand tussen het midden van de twee tekens van de plooi. Laten we dit de plooiafstand noemen...


2. Measure the distance between the pleat marks. I will refer to this distance as pleat distance.

3a. Om de plooi te tekenen, is extra ruimte gegeven bij de schoudernaad. Zet een markering die even groot is als de plooiafstand, gemeten vanaf de zijnaad op de schoudernaad.3a. To draw the pleat, there was made more room at the shoulder seam. Measure the pleat distance, starting at the side seam on the shoulder, going inside. Mark this spot.

3b. Teken het armsgat opnieuw, vanuit het punt dat je in stap 3a hebt aangegeven.3b. Redraw the armhole, starting from the mark you pointed out in step 3a.

3c. Als het goed is, is je nieuwe armsgat even groot als het origineel. Dit kan je met je meetlint nameten.

3c. Your new armhole has to be as large as the original one. Check this with your tape measure.

4. We willen een stolpplooi in het midden van het achterpand. Teken een strook die zo breed is als deze plooiafstand aan middenachter (helemaal van boven tot onder). Zet een markering op de originele middenachter en de nieuwe middenachter.4. The boxpleat will be at the center back. Draw a strip on center back (top to bottom) as wide as the pleat distance. Mark the original center back and the new center back. 

5. De volgende punten gebruik je nu als markeerpunten:
a. Het linkse punt van de puntjes die de originele plooi aangaven. Dit wordt het punt dat straks matcht met de markering op de schouderpas.
b. Het punt waar eerst middenachter zat.
c. De nieuwe middenachterlijn.


5. Use the following marks:
a. The left mark of the two marks which marked the original side pleat. This mark will match the mark on the back yoke. 
b. The original spot of center back
c. The new center back 

6. Knip het patroon uit je stof. De (nieuwe) middenachterlijn uiteraard op de stofvouw.

6. With the new center back on fold, cut the pattern out of the fabric.  


Aanpassingen in het naaiproces - Changes in the sewingproces

Zodra je aangekomen bent bij de beschrijving van het maken van de plooitjes en het vastzetten van de schouderpas op het achterpand, ga je als volgt te werk (en wijk je dus af van de originele beschrijving).

When you get to making the pleats and stich the back yoke on the back, in your sewing process, do as follows (and do not follow your description for a short time).

1. Vouw het achterpand met de goede kanten op elkaar, zodat de markeringen van de stolpplooi (5b) op elkaar liggen. Strijk de vouw.

1. Fold the back, right sides together, match the boxpleat marks (5b). Iron the fold.

2. Naai de stof vast, vanaf de markering ongeveer 1 á 2 cm naar beneden.

2. Stitch, starting at the mark, approx 1 to 2 cm (3/8 to 6/8 inch) down, parrallel with the fold.

3. Vouw het achterpand open. Strijk de stolpplooi.


3. Lay out the back and iron the pleat.

4. Maak een horizontaal stiksel op zo'n 5 mm vanaf de kant, over de plooi.

4. Stitch a horizontal line, parrallel with the top of the back, approx 0,5 cm (1/8 inch) from the edge.

5. De stolpplooi is nu klaar. Volg de instructies voor het vastzetten van de schouderpas aan het achterpand. Het midden van de stolpplooi is nu middenachter. De markeringen die je bij 5a hebt gemaakt, komen overeen met de markeringen op de schouderpas.5. The boxpleat is finished. Follow your pattern instructions for stitching the back yoke on the back. The center of the boxpleat is the center of the back, now. The marks you made at 5a are matching the marks on the back yoke.

Heb je wat aan deze tutorial, of heb je nog vragen? Laat het me weten door een reactie achter te laten.

Did you find this tutiorial useful, or do you have questions? Let me know by leaving a reply.
 

donderdag 20 februari 2014

Diesels tweede leven - Diesels second life

Mr. DeKaWear had een favoriete trui. Ik weet niet hoe oud die was, maar hij droeg hem al voor wij elkaar kenden (en we kennen elkaar al bijna 13 jaar...). 't Was er een van het merk Diesel. Een goed merk blijkbaar, aangezien hij al zo lang mee ging. Uiteindelijk begon hij te verslijten aan de ellebogen. En als je goed kijkt kan je zien dat de trui wel eens onder een tuinbroek is gedragen. De trui werd toegevoegd aan de stapel te recycelen kleding. Na alle projectjes voor de dochter, vond ik dat het nu tijd was voor een projectje voor de zoon. De Bimaa Sweater stond al een poosje op mijn 'to-sew-list'. En zij zei dat het naaien van zo'n sweater in een ochtendje gedaan was (met knippen en al). Dat gaf me het zetje dat ik nodig had. De oude Diesel leek mij de ideale stof voor een probeer-versie van de Bimaa. Ik koos voor de versie met de sjaalkraag.

Mr. DeKaWear had a favorite sweater. I don't know the age of it, but he wore it before we knew each other (and we know each other for almost 13 years now). The brand of the sweater was Diesel. I think it's a good brand, as it did live for such a long time. Finally it did get worn-out at the elbows. And, when you take a closer look, you could see the sweater has been worn under dungarees. The sweater did get a new home in the pile with clothes to be recycled. After sewing several projects for the daughter I tought it was time for a (few) project(s) for the son. The Bimaa Sweater was on my 'to-sew-list' for a while. And she said sewing one took about a morning  (including cutting out the pattern) That was the push I needed. The old Diesel had the ideal fabric for a trial version of the Bimaa. I choose the version with the shawl collar.   

Het naaien kostte mij ongeveer 1,5 tot 2 uur werk. Uit het achterpand van de oude trui, haalde ik een voor en achterpand voor de Bimaa. Uit de mouwen, haalde ik de stof voor de mouwen van de Bimaa. Hier werkte ik om de versleten ellebogen heen. De rest haalde ik uit het voorpand, daarbij de vale plekken vermijdend. Het is een mooie sweater geworden, vind ik. Het patroon is eenvoudig en goed te volgen. Ik gebruikte de maat 2 voor mijn 2-jarige peuter. Het past hem prima. De mouwen en het lijfje van de sweater zijn mooi lang. Ik vind het wel fijn als een sweater een wat langer model heeft en de rug goed bedekt. Het staat de zoon geweldig. Een tweede Bimaa zit ook al in elkaar, deze keer van een speciaal gekocht stofje. Die laat ik later nog zien! :)


Sewing the sweater did cost me about 1,5 to 2 hours. I cutted the front and back of the Bimaa out of the back of the Diesel. The sleeves I used to cut out the sleeves for the Bimaa, avoiding the worn-out elbows. The other parts I cut out of the front of the Diesel, avoiding the worn-out spots. I think the sweater turned out great. The pattern is easy to follow. I used size 2 for my 2-year old toddler. It fits great. The sleeves and body are nice long. I like it when a sweater has a long body which covers the back. It looks great on the son. A second Bimaa, made of a store-bought fabric, is already finished. I'll show this later! :)

zaterdag 15 februari 2014

[Tutorial] Kraag veranderen - Change the collar

Eerder heb ik de nieuwe blouse voor mijn dochter laten zien. Ik vertelde toen dat ik een aantal aanpassingen deed, waaronder het aanpassen van de kraag. In deze tutorial beschrijf ik hoe je een kraag veranderd. Vanaf de aanpassingen in het patroon, tot de eventuele aanpassingen in het naaiproces.I showed my daughters new shirt earlier. I did mention I made some adjustments, including adjusting the collar. In this tutorial I describe how to change a collar. Starting with the adjustments in the pattern, ending with the adjustments in the sewing process.

Je kan de kraag op allerlei manieren veranderen. Houd met één ding altijd rekening: Verander de onderkant van de kraag nooit. Deze is getekend, zodat hij past op de staander (of op de hals, als er geen (losse) staander is). De breedte en vorm van de rest van de kraag kan je altijd aanpassen.
Ik maakte voor mijn Ethana shirt een ronde kraag. Dat deed ik door een ronde vorm, binnen de originele punt van de kraag, te tekenen (zie afbeelding hieronder, de rode lijn is de nieuwe punt).It's possible to alter the collar in different ways. Just keep one thing in mind: Don't change the bottom of the collar. If you do so, it might not fit to the stand (or neck, if there isn't a (loose) stand). The width and shape of the collar can be changed. For my Etana shirt I made a round collar. Therefore I drew a round shape, inside the original tip of the collar (see picture above, the red line is the new tip).

Volg de stappen van je naaibeschrijving. Zet de kraag in elkaar, zoals beschreven wordt. Heb je een ronde kraag gemaakt, zoals ik hier deed, knip de rondingen dan bij met een kartelschaar of maak inkepingen, voor je de kraag keert.


Folow the steps in your sewing description. Put the collar together as described. If you made a round collar, like I did, trim the seamallowance with pinking shears or make notches, before turning the collar right side out. 

Zet de kraag aan je kledingstuk, zoals wordt beschreven in de patroonbeschrijving, en je bent klaar!


Sew your collar on your garment, as described in the sewing description. Admire your work, you're finished! 

Heb je wat aan deze tutorial, of heb je nog vragen? Laat het me weten door een reactie achter te laten.

Did you find this tutiorial useful, or do you have questions? Let me know by leaving a reply.
 

vrijdag 14 februari 2014

Koopje - Cheap buy

Vlak bij mijn werk zit een tweedehandswinkel. Hier wordt voornamelijk kleding verkocht. Ik was er al vaak langs gelopen, maar nog nooit binnen geweest. Momenteel wordt de wintercollectie verkocht voor 1 Euro per kledingstuk. Ik ben toch maar eens gaan kijken. Wie weet vind je er een kledingstuk met een leuk stofje, waarvan je kleding voor de kids kan maken... Ik had wel wat gevonden, voor 7,50. Ook geen geld, maar ik keek nog even verder. Ergens in een hoekje van de winkel vond ik een stapeltje stoffen. Ik moest er gewoon even in kijken. En vond een mooie lap, 1,50 m x 1,50 m, zwart corduroy. Het kledingstuk dat ik had gevonden, hing ik terug, deze lap was veel mooier en beter te gebruiken. Ik liep naar de kassa om de prijs te vragen. De dames waren net bezig de lappen stof te prijzen. Over de prijs van deze mooie lap moesten ze even nadenken... Toen ze het bedrag noemden schrok ik een beetje. 1,50 Euro! Op de markt betaal je minstens 10 Euro voor zo'n lap. Ik kan er nog niet overuit en weet zeker dat ik nog een terug kom snuffelen in het stapeltje stoffen... :)
Close to where I work is a old-clothes shop. They mainly sell, well... clothes :). I passed by this shop many times, but never visited it. Now they are selling the winter collection for only 1 Euro per garment. I went to take a look. Maybe I could find a garment made of a nice fabric that I can use to make clothing for the kids. I did found something which was priced for 7,50 Euro. A cheap by, I admit, but I had to look further trough the shop. Somewhere in a corner of the shop I found a little stash of fabrics. I had to take a look, of course ;). I found a nice piece of fabric: black corduroy 1,50 meter by 1,50 meter. I did put the garment I found before back in its place and went to the cash deck to ask the price for the fabric. The ladies just were busy pricing the fabrics. They had to think about the price... When they mentioned the price I was a bit shocked... 1,50 Euro! On the market you pay at least 10,00 Euro for such a piece of fabic. I'm still amazed about it and I'm sure I will be back to nose about in the little stash with fabrics... :)

woensdag 12 februari 2014

Toen Ethan Ethana werd... - When Etan became Ethana...

Ok. Ik geef toe, die titel komt erg fout over. Maar het zit zo... Eind vorig jaar maakte ik een Ethan shirt voor de zoon. Ik maakte hem van een oude blouse van mijn vader en het is erg grappig zo'n klein ventje te zien lopen in de blouse (nou ja, de stof van die blouse) die ik gewent was te zien bij mijn vader. Het model van de blouse vind ik erg mooi. En de beschrijving was goed te volgen. Tijdens een van mijn lessen patroontekenen zag ik een stofje liggen, wat ik zo mooi vond, dat ik het kocht. Ik wist meteen wat ik er van zou maken: Een Ethan shirt voor de dochter, maar dan wel met een meisjes-twist. Een Ethana shirt dus ;)

Okay, I admit, the title of this post is a bit strange. This is the thing... At the end of last year, I made a Ethan shirt for the son. I made it out of an old shirt from my father. It's realy funny to see a little boy walking around in a shirt (well the fabric of that shirt) I was used seeing on my dad. I like the model of this shirt. It's easy following the description. During one of my classes in pattern drawing, I saw a fabric that I liked so much, I had to buy it. I immediatly knew what to make of it: a Ethan shirt for the daughter. One with a girly-twist. A Ethana shirt ;)

Wat maakt een meisjesblouse een meisjesblouse? Uiteraard begint dat met de stof. En als ik het mezelf makkelijk had gemaakt, was het daarbij gebleven. Maar nee, ook al is het model mooi en zou het zo ook voor een meisje kunnen, ik moest het patroon ook wat aanpassen. Dus wat maakt het model een meisjes model? De twee plooitjes op de rug moesten vervallen. Dit werd een stolpplooi in het midden. Hierover later meer in een tutorial! Update 21 feb 2014: Klik hier voor de tutorial.

What does a shirt need to be a girly-shirt? It starts with the fabric, of course. If I did make it easy for myself, I didn't make effort for other changes. Althoug I like the model as it is, and does the model suits for girls, I had to alter the pattern. So, what makes a it a girly-model? I removed the two pleats on the back, and replaced it with a boxpleat in the middle of the back. More about this in a tutorial, later! Update Feb 21th 2014: Click here for the tutorial.

Ook de kraag werd anders. In plaats van de scherpe punten, kreeg de kraag ronde uiteinden. Ook hier komt een tutorial over! Update 21 feb 2014: Klik hier voor de tutorial.

I also altered the collar. In stead of the scharp ends, I gave it rounded ends. I'm making a tutorial about this too! Update Feb 21th 2014: Click here for the tutorial.

Eigenlijk wilde ik de blouse ook nog wat tailleren, maar toen vond ik toch dat ik het mezelf te moeilijk ging maken, dus dat heb ik maar niet meer gedaan...

Het drukke petrol-blauwe stofje, combineerde ik met effen oranje. Het kleurt perfect samen (mijn bescheiden mening). De paspel die ik eerder maakte, heb ik gebruikt in de kraag en bij de manchetten. Tussen het achterpand en de schouderpas deed ik biaisband. Dit deed ik maar niet met paspel, dat lijkt me niet zo lekker zitten.

De knopen zitten op een oranje knopenbies. Het patroon schrijft alleen het maken van een los knoopsgatenbeleg voor, ik heb dezelfde methode gebruikt voor het maken van de knopenbies.

I also had in mind to give it a curved waistline. But then I tought I was making it to hard for myself. So I didn't do this...

I matched the petrol-blue fabric with plain orange. I think it matches pefectly (my humble opinion). I used the piping I made before in the collar and the cuffs. Between the back and the back-yoke I used baistape. I didn't use piping for this, as I think this wouldn't feel good.

I made an orange button placket. The pattern only describes a separate buttonhole placket. I used the same method to make the button placket.

Ook de binnenkant van de manchetten, de staander en het beleg van de schouderpas zijn oranje. Onder de binnenste schouderpas naaide ik een stukje biaisband. Hier schreef ik met textielstift de maat op. Duid jij de maat aan in kleding die je maakt? Hoe doe je dat dan?

Deze maat is trouwens een benadering. Voor mijn 4 (bijna 5) jarige slanke den gebruikte ik maat 3T (voor 3 jarigen, dus), maar dan de langste variant. De mouwen verlengde ik met 1 inch (ongeveer 2,5 cm). Hij zit als gegoten. De dochter en ik zijn zeer tevreden met het resultaat.

The inner side of the cuffs, the collar stand and the inner yoke are orange too. I sewed a piece of baisband under the inner yoke. On this piece I wrote the size with a textile marker. Do you indicate the size of self-made clothes? How do you do this?

Dinsdag nam ik de blouse mee naar mijn les patroon tekenen, om te laten zien wat er van het stofje en het aangepaste patroon was geworden. De 'juf' :) vond het zo mooi, dat ze hem wil lenen. Op 29 maart staat ze met een stoffenkraam op de stoffenmarkt in Hulst, dan wil ze de blouse in haar kraam hangen. De dochter is akkoord, maar wil de blouse wel terug hebben :).

Last Tuesday i took the shirt with me to my pattern drawing class. To show what became of the fabric, and the altered pattern. The teacher liked the shirt so much, she wanted to borrow it. On the March 29 she wil join the fabric Market in Hulst with a stall. She wants to show the shirt in her stall, then. The daughter is OK with it, but has to have the shirt back :). 

woensdag 5 februari 2014

[W.I.P Wednesday] Ethan(a) shirt

Ken je dat? Je ziet een stofje liggen, je bent op slag verliefd en je weet meteen wat je er van wil maken. Het gebeurt me niet vaak. Maar met dit stofje had ik het (op de foto zie je de verkeerde kant). Toen de dochter ongeveer een jaar, of anderhalf jaar, oud was heb ik  van de rode variant al eens een jurkje gemaakt. Deze heeft petrol-blauw als basis kleur. Ik combineer hem met een effen oranje stof en maak er een Ethan shirt van, voor de dochter. Ik heb het patroon wat aangepast, zodat het meer een meisjes blouse wordt. Maar daarover later meer...


Do you recocnize this? Love at first sight when you see a fabric, and you immediatly know what you want to make of it. It doesn't happen to me very often. But it did, with this fabric (on this picture you see the wrong side). I made a dress for the daughter of the red edition of this fabric, when she was about one, or one and a half years old. This one has a petrol-blue basic color. I'm combining it with a plain orange fabric and sew a Ethan shirt with it, for the daughter. I altered the pattern, so it's more a girly shirt. More about that later...

maandag 3 februari 2014

[Tutorial] Zij- en binnenzak toevoegen aan rugtas - Add side and innerpocket to backpack

Het is alweer een poosje geleden dat ik aan de rugtas werkte. Inmiddels gaat hij met veel plezier mee naar school en is de dochter zeer tevreden met haar tas. Omdat ze nogal van de zakjes is, voegde ik wat zakken toe. Waaronder twee aan de zijkant en een binnenin. In deze tutorial beschrijf ik hoe ik dat deed. De zakjes maakte ik voor de Toddler backpack van Made By Rae, de afmetingen zijn dus daarvoor van toepassing.

It has been a while since I made the backpack. Meanwhile it has had a great time at school and the daughter is very satisfied whit it. Becouse she likes pockets, I added pockets to the backpack. Including two sidepockets and one innerpocket. In this tutorial I describe how I did it. I made the pockets to the Toddler backpack of Made By Rae, so the measurements fit to this pattern. 

Voor de zakjes heb je het volgende nodig:
  • Een zijkant van de tas (onderdeel van het patroon van de tas)
  • Twee stukjes stof van 12 cm hoog en 20 cm breed. 
  • Stuk elastiek (0,5 cm) net zo breed als de breedte van de zijkant van de tas
Voorzie, als je dunne stof gebruikt, het stukje stof voor de buitenkant van het zakje van vlieseline.
For the side pockets you need:
  • One side piece
  • Two pieces of fabric 12 cm high, 20 cm wide
  • Elastic (0,5 cm) as wide as the widt of the side piece
When using light weight fabrics, use fusable interfacing on the outher piece of the pocket.  

Neem de twee delen van de zak. Leg ze met de goede kant tegen elkaar en naai ze vast, met een zoom van een centimeter.

Lay out the pocket pieces, right sides together and sew, using a seamallowence of 1 cm.
 
Knip de naadwaarde bij.
Cut the seamallowence.

Vouw de stof om, beide goede kanten naar buiten en strijk de naad.
Fold, right sides turend outside and iron the hem.

Naai een tunnel van ongeveer een centimeter vanaf de naad.
Make a tunnel of 1 cm wide.
 
Rijg met behulp van een veiligheidsspeld het elastiek door de tunnel.
Thread the elastic trough the tunnel, using a safety pin.
 
Pin het uiteinde vast, voor het in de tunnel verdwijnt.
Pin the end, before it disappears in the tunnel.
 
Rijg verder, en pin ook hier het uiteinde weer vast.
Thread the elastic further trough the tunnel and pin the other end to secure.
 
Leg het zakje op de zijkant en pin hem vast.
Lay the pocket on the side piece and pin.

Zet extra spelden door het elastiek, zodat het elastiek op z'n plaats blijft, als je gaat naaien.
Put extra pins trought the elastic, so it sticks in place, when sewing.
 
Ik maakte bij deze zakjes, plooitjes in de stof en naaide hem daarna vast. Laat de extra spelden in het elastiek zitten, tot je het vast genaaid hebt.
I made pleats in the pocket and sewed it on. Leave the extra pins in the elastic, until you're done sewing the pocket.
 
Et voila, het zakje is klaar.

Et voila, the pocket is finished.

De zak aan de binnenkant maakte ik op bijna de zelfde manier. Alleen gebruikte ik hier één lap stof van 35 cm breed en 36 cm hoog. De helft van deze lap verstevigde ik met vlieseline (35 cm breed, 18 cm hoog). Deze lap vouwde ik dubbel en streek ik. Bovenin maakte ik een tunnel en reeg ik het elastiek er door, zoals hierboven beschreven. De onderkant rimpelde ik, zodat hij even breed werd als de achterkant van de tas..

I made the inner pocket the same way. Only for this pocket, I used one piece of fabric 35 cm wide and 36 cm high. I put fusable interfacing on half of this piece (35 cm wide, 18 cm high). I folded the piece in half and ironed it. I made a tunnel en threaded the elastic trough, like I described before. I wrinkled the bottom of this piece, so it became as wide as the back of the backpack.

Naai vervolgens deze lap vast aan de voering van de achterkant van de tas (op de goede kant).
 Sew the piece onto the right side of the lining backpiece.

 En voila, ook deze zak is klaar ;)

Et voila, this pocket also is finished ;)


Heb je wat aan deze tutorial, of heb je nog vragen? Laat het me weten door een reactie achter te laten.

Did you find this tutiorial useful, or do you have questions? Let me know by leaving a reply.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...