vrijdag 17 juli 2015

Dag kleuterschool - Bye kindergarten

Ik houd niet zo van een flirt met de deadline. Als ik iets plan, zorg ik er voor dat ik dit makkelijk kan halen en op tijd klaar ben. Zo maakte ik de tas voor de stagiair in Z's klas in de kerstvakantie, omdat ik dacht dat ze in januari klaar was met de stage. Nu bleek ze dus tot eind van het schooljaar te blijven. Tja... die tas was teminste op tijd klaar. Maar nu moest ik dus ook zo'n tas voor de juf maken, wat dacht jij. De tas kwam er hoor. Donderdag was de laatste schooldag. Woensdag was de tas klaar. Donderdagochtend nog snel even foto's gemaakt....

I don't like a flirt with the deadline. When planning something, I make sure I can make it in time. As I tought the trainee in Z's class was finished in January, I made her a bag in December. It turned out she would stay 'till the end of the school year. Well... that bag was finished in time. But it also ment I had to make the teacher a simular bag, what else? Well, she's got it. The last school day was last Thursday. The bag was finished on Wednesday. The pictures are taken on Thursday...


Een lege tas geven is een beetje raar, daar moet wat in natuurlijk. Dus kocht ik dinsdag in mijn pauze nog snel even twee vakantie magazines. Z maakte nog twee schilderijen en we stopten in elke tas nog een kaartje.

It's weird to give an empty bag, isn't it? So Thuesday, in my break, I bought some holiday magazines. Z made two paintings and in every bag we put a card. 


Donderdag was de laatste dag van Z als kleuter. (Ah... mijn kleine meid is geen kleuter meer! En trots dat ze is!) Aan het eind van deze dag glijden de kleuters van groep 2 uit naar groep 3: Er word een glijbaan gemaakt over het hek tussen het kleuterplein en het plein voor de andere klassen. Eén voor één glijden de kleuters naar groep 3. Bovenaan zwaaien ze nog even naar de kleuters en geven ze de juffen een hand. Zo schattig :) Daarna vormden de alle kinderen een erehaag en werd groep 8 uitgezwaaid. 'Kan je dat voorstellen, over zes jaar sta je hier ook' zei mijn moeder. Ja... over zes jaar sta ik er voor twee. Y glijdt dan uit naar groep 3 en Z zwaait af naar het middelbaar...

Thursday was Z's last day as a toddler. (Oh... my little girl isn't a toddler anymore! And proud she is about that!) At the end of this day the eldest toddlers slide from kindergarten to the first grade: A glide is made over the fench between the playground of the kindergarten and the playground of the other kids. One by one the toddlers slide to first grade. On top of the slide they wave to the other toddlers and shake hands with their teachers. So cute :). After that the kids form a honor guard and wave the kids of the 6th grade goodbay. 'Can you imagine standing here in six years?' my mom said. Yes... in six years I'm standing there on both sides. Y will then slide to first grade and Z will be waved goodbye to secondary school...woensdag 15 juli 2015

Droevige berichten - Sad posts

Eind juni en begin juli was het hier heel mooi weer. Dat was de hoofdreden dat ik in die weken nauwelijks online was. Met als gevolg dat ik een hoop nieuwtjes heb gemist. De meeste berichten waren vrolijk van aard. Maar een berichtje was droevig. En dan ook echt... droevig.

At the eind of June and the start of July, the weather was realy nice here. That's been the main reason I was bearly online those weeks. As a result I missed lots of news. Most post where cheerful. But one post was very sad. For real... very sad.

Als je de online berichten bekijkt, lijkt iedereen altijd vrolijk en lijkt altijd alles goed te gaan. De minder vrolijke kant van ons leven delen we blijkbaar niet zo graag. Al zijn er wel blogs die dat juist wel doen, volgens mij is dat toch een minderheid. In juni las ik dit bericht van Wink (Marinke), het creatieve geest achter de Scheepjes CAL 2014. Zij was depressief en nam even een pauze. Een aantal dagen terug las ik het bericht dat de zus van Wink online had gezet. Winks depressie was zo zwaar geweest, dat zij geen uitweg meer zag en een eind aan haar leven maakte.

When reading the online posts, everyone seems to be happy and all is going well. It seems we don't like to share the less cheerful side of our lives. Altoug there are some blogs about this topic, they are a minority. In June I read this post from Wink (Marinke), the creative spirit behind the Scheepjes CAL 2014. She was depressed and needed a break. A few days ago I read the post her sister posted. Winks depression had been so severe, she couldn't see a way out and took her own life.  

Hoewel ik haar niet echt kende, schrok ik toch van dit bericht. Ik heb getwijfeld of ik er hier iets over zou zeggen (omdat ik haar niet echt kende) en doe het nu toch. Sinds de start van de Scheepjes CAL 2014 volgde ik haar. Zij heeft mij, via deze CAL, leren haken (en nu ben ik verslaafd). De deken die ik maakte tijdens deze CAL is nu gek genoeg een soort herinnering aan iemand die ik niet gekend heb, die mij - en vast vele anderen - enthousiast maakte voor het haken. Zelf heb ik het geluk dat ik niet weet hoe het is om te leven met een depressie. Maar ik weet dat er veel mensen zijn die hier wel ervaring mee hebben. Jammer genoeg kom je daar meestal te laat achter.

Altough I didn't realy know her, I was shocked by this message. I doubted if I would write something about it here (becouse I didn't realy know her), I'm doing it now. Since the Scheepjes CAL 2014 started, I've been following Wink. She teached me, via this CAL, how to crochet (and now I'm adicted). Now the blanket I've made during this CAL, is a kind of memory to someone I didn't know, but who made me - and many others - enthousiastic about crochet. I have the luck not to know how it is to live with a depression. But I do know there are many people who suffer from this. Sadly enough you find out about this, to late.   

Als je iets wil doen ter nagedachtenis aan Wink en voor het creëren van meer bewustwording over depressie, neem dan eens een kijkje bij het project #MandalasForMarinke.

If you want to do something in memory for Wink and help to create more awareness about depression, take a look at the project #MandalasForMarinke.


zondag 12 juli 2015

Een fel jurkje en het creatieve proces - A bright dress and the creative process

In maart bezochten Z en ik de stoffenmarkt in Hulst. Z zocht hier zelf een stofje uit. Een fel roze/oranje tricot. Vrij dun en heel rekbaar. Een heerlijk zomerstofje. Ik zag al een wijdvallend shirtje voor me begeleid door een korte spijkerbroek of zo...

Z dacht daar anders over. Het moest een jurk worden. Ok, een jurk dan. Ik zag een eenvoudig model voor me. Beetje recht-toe-recht-aan. Zo'n felle kleur heeft niet veel franje nodig. Op verschillende blogs zag ik de Candy van LMV voorbij komen (hier bijvoorbeeld). Dat leek me een ideaal patroontje voor deze stof. Alleen legde ik mezelf op dat ik het patroon al in huis moest hebben, of dat het een gratis patroon zou zijn (patronen genoeg op papier, digitaal en gepind). Ik had al wat kandidaten op het oog (deze bijvoorbeeld, of deze), toen Z een nieuwe wens indiende. De jurk moest kunnen zwieren. En dat betekent dus een cirkel rok. Weer kon ik mijn ideeën aan de kant schuiven. Ik zette nog eens mijn 'wensen' en Z's wensen op een rij en besloot het patroontje dat ik voor deze jurk gebruikte, nogmaals te gebruiken.

In March Z and I visited a fabric market in Hulst. Z did choose a fabric here. A bricht pink/orange tricot. Thin and very strechy. A lovely summer fabric. I immediatly had a whide shirt in mind, with some short jeans or so...

Z didn't think likewise. It had to be a dress. Allright, a dress then... I had a simple one in mind. A straightforward one. Such a bright color doen't need many extra's. On several blogs I saw the Candy from LMV passing by (here for example). This would be an ideal pattern for this fabric. Only, I told myself, it had te be a pattern I already had or it had to be a free pattern (enough pattern, digital or pinned patterns here). I had some canditates in mind (this one for example, or this one), when Z added a new wish to her list. She had to be able to twirl in the dress. That means it had to be a cirkle skirt. Again I could put my ideas aside. I sorted out my and Z's wishes and decided to use the pattern I used for this dress, again.
 

Deze keer volgde ik de instructies niet helemaal. Ik wist al dat de split vanachter deze keer achterwege zou blijven. Ik vond dat de vorige keer te veel een gedoe en het uiteindelijke resultaat ook niet mooi. De mouwtjes naaide ik deze keer al aan het lijf, voor ik de zijnaden sloot.

This time I didn't quite follow the instructions. I knew I wouldn't make the split on the back this time. Last time it wasn't that easy to make and the result didn't make me happy. This time I sewed the sleeves on the body, before closing the sides.


Zoals hier knipte ik de rok aan één stuk, zodat deze geen zijnaden heeft. Deze keer stikte ik wel braaf alles met een enkel stiksel door, enkel voor de zoom van de rok gebruikte ik een tweelingnaald. Ik probeerde er voor te zorgen dat de lijnen op de stof bij het lijfje doorlopen. Dat was nog niet zo makkelijk, omdat de stof erg rekbaar is, maar het is naar tevredenheid gelukt :).

Like I did here, I cut the skirt in one part, so it doesn't have side seams. This time I top stitched with a single stitch, only the hem of the skirt I've stitched with a twin needle. I tried to match the lines of the front and back of the body. This wasn't easy as the fabric is very stretchy, but it worked out nice :).


Z is zeer tevreden met haar jurk. De stof is heerlijk, de jurk zit dus ook heerlijk. Lekker luchtig voor de warme zomerdagen die we al achter de rug hebben. En, niet onbelangrijk, je kan heerlijk zwieren met die jurk! :)

Z is very happy with her dress. The fabric is nice, and the dress feels very comfy. Nicely light for the warm summerdays of wich we have had some. And, also important, you can twirl in this dress! :)


Ik heb nog een stuk van deze stof over en denk er aan hier een shirt voor mezelf van te maken. Een wijd shirt, om te combineren met een spijkerbroek... :) Heb jij al eens iets voor je kind en jezelf uit de zelfde stof gemaakt (en er over geblogd)? Ik deed het hier ook al eens.

I have some fabric left and I'm thinking of making a shirt for me with it. A wide shirt, to combine with jeans... :) Did you ever sew something for your kid and yourself with the same fabric (and blogged about it)? I did it once here.Patroon: Knippie 1/2015, jurk 12
Stof: Stoffenmarkt

Pattern: Knippie 1/2015, dress 12
Fabric: Fabricmarket

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...