zondag 27 april 2014

Slingers - Ruffled Streamers

Donderdag las en bekeek ik deze tutorial van Dana (van Dana Made It), waarin zij uitlegt hoe je van stroken crêpe papier slingers maakt, met je naaimachine. Dat vond ik een geweldig idee, dat precies op het juiste moment kwam! Zaterdag vierden we namelijk Kongingsdag, en traditioneel worden dan de fietsen versierd en rijden de kinderen mee met de lawaaioptocht op hun versierde fiets. Dat versieren doe ik - volgens 'oud' familierecept - elk jaar weer met rood-wit-blauw crêpe papier. Dus ik besloot deze slingers te maken.

Last Thursday I read and watched this tutorial of Dana (from Dana Made It). She explains how to make ruffled streamers from crepe paper with your sewing machine. I tought this was a great idea, that came in just at the right time! Saturday we celebrated Koningsdag (or King's Day), and it's tradition for the kids to join a noise parade with decorated bikes. Every year I decorate the bikes - following an 'old' family recipe - with red-white-blue crepe paper. So I decided to make these streamers. 

Echt een succes. Even stroken knippen (ik had niet van die rollen, die Dana gebruikt) en na een kwartiertje naaien, had ik al een mooie, lange slinger. Ik heb nog nooit zo'n snel project genaaid! ;) Weer een kwartiertje later had ik twee slingers. En een uurtje later twee versierde fietsen.

It was a great succes. I did cut out some strips of crepe paper (I didn't have roles, which Dana uses) and after I sewed for about 15 minutes, I had a nice, long streamer. I never sewed a project that was finished so fast! ;) Another 15 minutes later, I had two streamers. An hour later I had two decorated bikes. 

De reactie van de zoon (2 jaar oud): Mooi! :)

The first reaction of my son: Mooi! (which means Nice or Beatiful) :)
En ook de dochter was zeer tevreden met het resultaat.


The daughter also was very pleased with the result.


donderdag 24 april 2014

Fashion Revelution Day

Vandaag is het 24 april. Vandaag is het een jaar geleden dat in Bangladesh de kledingfabriek Rana Plaza instortte. Drie bloggers hebben vandaag uitgeroepen tot Fashion Revelution Day. Als nagedachtenis aan deze ramp en om stil te staan bij waar onze kleding vandaan komt. Ik vind het zelf lastig. Vooral voor de kinderen kijk ik erg naar de prijs van kleding. Ik heb niet zo'n zin om een fortuin uit te geven aan iets dat maar een paar maanden gedragen wordt. Maar de laatste tijd vraag ik me toch steeds weer af of mijn kledingkeuze verantwoord is. Hoe maak je een verantwoorde kledingkeuze? Voor voedsel en apparaten is het makkelijk, daar zijn keurmerken voor. Maar aan kleding hangt geen keurmerk. Duurder betekend vast ook niet altijd meer verantwoord.

Today it is April 24th. Today a year ago in Bangladesh the factory Rana Plaze collapsed. Three bloggers proclaimed today Fashion Revelution Day. In remembering of this desaster and to think about where our clothes come from. I found this inconvenient. Especially when it comes to the kids clothes, I watch the price carefully. I don't want to spend a fortune on clothes which only will be worn for a couple of months. Lately I wonder if my choice for clothes is a responsible choice. How do you make a responsible choice? For food or equipment it's easy, there are marks who will tell you if your choice is responsible. But how about clothes, they don't have a mark. More expensive doesn't mean it's more responsible, is it?

Fashion Revolution Day Handmade

Misschien maar vaker zelf kleding maken. Dan weet ik in ieder geval onder welke omstandigheden de kleding is gemaakt ;). Alleen... de stof, is die wel verantwoord gemaakt?

Toen ik aankondigde dat ik aan deze dag mee zou doen, dacht je zeker dat je eindelijk mijn gezicht eens kon zien? Nou ja, het is in ieder geval een foto van mij. Het shirt heb ik vorig jaar gemaakt. En ik sta in mijn kleding kast. Vast niet tussen alleen maar verantwoorde kleding.


Maybe just make my own clothes, then. Then I know for sure in what circumstances it's made ;). Just... the fabric, is that a responsible choice?

When I announced I would join this day, you tought you finally would see my face, were you? Anyway, it is a picture of me. The shirt I made last year. And I'm standing in the wardrobe. I think I am not surrounded with only responsible clothes...

zondag 13 april 2014

Kudde Lammetjes - Flock of Lambs

Het is hier een beetje stil de laatste tijd. Dat komt voornamelijk omdat het in het echte leven nogal druk is geweest. Vorige week zondag werd de dochter 5 jaar. Dat is een hele leeftijd. En dat zijn heel wat feestjes, waarvan het 'kinderfeestje' het belangrijkste is. Al maanden had ze het er over, en deze week was het eindelijk zover.

Al een hele tijd brak ik mijn hoofd over wat we de kindjes mee naar huis zouden geven. Afgaande op de feestjes die de dochter al had bezocht, is het toch vooral traditie om snoepzakjes mee te geven (in 25 jaar is er niet veel veranderd...). Maar ik ben niet zo van het snoepen. En het leek me wel leuk iets zelf te maken. Last-minute spraken we af dat we lammetjes zouden gaan kijken (en voeren) op een boerderij hier in de buurt. Toen bedacht ik dat het leuk zou zijn om lammetjes te maken. Deze. Het was een hele toer om de juiste stof te vinden. Uiteindelijk kon ik anderhalve week voor het feestje begon, beginnen aan de lammetjes. 9 stuks moesten het worden (7 feestgangers en 2 kindjes thuis).It has been quiet overhere lately. That's mainly becouse I've been busy in real life. Last sunday the daughter turned 5 years. What an age. This means a lot of parties, the most important was the kidsparty. See was looking forward to this party for months, this week the party finaly took place. 

For ages I have been thinking what to give the kids who came to the party. Judging form the parties the daugher went to, it's still the tradition to give candy bags (there hasn't change much in 25 years...). I'm not realy into candies. And I wanted to give them something handmade. We made a last-minute appointment to visit a farm and watch (and feed) the lambs there. So I decided to make lambs. These. It wasn't easy to find the right fabrics. Finaly I was able to start sewing the lambs, one and a half week before the party started. 9 lambs I needed (7 partygoers and 2 kids at home). 

Het werd lopendebandwerk, 36 poten, 18 oren, 9 staartjes, lijfjes en kopjes. Op de kopjes borduurde ik de gezichtjes. Twee dagen voor het feestje had ik nog behoorlijk wat werk liggen. Dat was voornamelijk het borduren van gezichtjes en het dichtnaaien van de reeds gevulde knuffels. Die dag moest ik voor mijn werk naar Rotterdam. Dat is bijkans een wereldreis vanaf hier. Eén uur in de auto, 1,5 uur in de trein, enkele reis. Dus besloot ik de lammetjes mee te nemen, en dit handwerk in de trein te doen. Klein detail: Ik ben de enige vrouw in de club. Ja, de mannen hadden lol, maar ik had mijn werk af. Donderdag was het feest en woensdagmiddag had ik alle 9 schaapjes af. Toch nog een klein zakje snoep om elk schaapje gehangen. Roze lintje voor de meisjes, blauw voor de jongens.


It became assambly line work, 36 legs, 18 ears, 9 tails, bodies and heads. I embroidered the faces on the heads. Two days before the party started, I had a lot of work to do. Mainly embroider the faces and closing the lambs that were filled already. That day I had to go to Rotterdam for my work. It's almost like a trip around the world, from here. One hour by car and one and a half hour by train, single. So I decided to take the lambs with me and do the handiwork when I was in the train. Small detail: I'm the only woman in the club. Yes, the men had a lot of fun, but I finished my work. The party was on Thursday and on Wednesday afternoon I finished all 9 lambs. I added a little bag with candies around every lambs neck. Pink ribbon for the girls, blue for the boys.

Uit de verhalen die de ouders vertelden, begreep ik dat de kindjes het erg leuk vonden op het feestje. De knuffels gingen (bijna?) allemaal diezelfde avond mee naar bed. Feestje geslaagd.

Heb jij al eens kinderfeestjes georganiseerd? Wat deden jullie? Wat gaf je de kindjes mee?


From the stories the parents told me, I understood the kids enjoyed the party. (All?) stuffed animals went to bed with the kids, thad night. Succesful party, I guess.

Did you ever organize a kidsparty? What did you do? What did you give the kids as a present?LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...