dinsdag 30 juli 2013

Meten is weten - Numbers tell the tale

Voor naaiende moeders van kleuters zijn de volgende scenario's vast herkenbaar:

Je gaat iets opmeten en je kleuter staar er meteen bij (of de kleuter heeft het meetlint gevonden [en uitgerold...]): 'Mamaaaaa, wil je mij meten?'


Sewing toddler-moms might recognize the following scenarios:

You're measuring something and there is your toddler (or your toddler has found the tape-measure [and rolled it off...]): 'Mo-ho-m, can you measure me?'


Of, je bedenkt 's avonds, als de rust in huis is neergedaald, en de kinderen in bed liggen, dat je iets voor je lieve kleuter wil naaien. Dan bedenk je je dat je de maten niet (uit je hoofd) weet... Niet handig.
Or, in the evening when the kids are in bed and its finaly quiet and peaceful in the house, you want to sew something for your dear toddler. Then you remember you don't know the sizes (by hart)... Inconvenient.

Sherri van Thread Riding Hood had deze ervaring ook. In haar laatste artikel van haar serie Sewing Essentials (die je echt eens moet lezen, handige tips!), geeft ze Measure-me charts weg. Eentje voor jongens en eentje voor meisjes. Heel handig.

Sherri from Tread Riding Hood also had this expirience. In the last article of her Sewing Essentials series (which you realy should read, great tips!), she is giving away Measure-me charts. One for boys and one for girls. Very convenient.

Aangezien kinderen snel groeien, is het aan te raden om regelmatig nieuwe kaarten in te vullen. De oude kan je bewaren, leuk voor later.
As children grow fast, its recommended to fill in new charts regulary. You can save the old ones, great for when they are grown up.

Vanmiddag heb ik mijn kinderen 'gevangen' om ze te kunnen meten. Nu is dat bij een vierjarige makkelijker dan bij een bewegelijke dreumes van anderhalf. De vierjarige luistert nog naar Sta nou eens sti-hi-l... of Arm recht, enz... Bij de dreumes had ik wat meer creativiteit nodig voor het meten. Maar het is gelukt, ze zijn keurig ingevuld. Nu vraag ik me alleen af, heb ik nu zo'n smalle dochter of zo'n forse zoon. De maten in de breedte schelen niet zo heel veel van elkaar, terwijl de dochter toch bijna drie jaar ouder en 17 cm langer is dan de zoon. De pols van de zoon is zelfs breder (dikker?) dan die van de dochter...


This afternoon I 'catched' my children to measure them. Thats easier to do with a four-year old then a very moblie toddler of one year and a half. The four-year old could listen to you, saying: Stand sti-hi-l.. or Arm straight,  etc... I needed some more creativity to measure the toddler. But, I made it, the charts are filled in. Now I'm questioning myself, do I have such a thin daughter or such a big son? The sizes don't differ mutch, while the daughter is almost three years older, and 17 cm larger than the son. The wrist of the son is even larger than the daughters...

maandag 29 juli 2013

Eén wordt twee - One becomes two

Voor we met vakantie gingen, heb ik nog aan een snel projectje gewerkt. In mijn kast hing al een paar jaar een lange rok. Een echte zomer rok.

Before we left for a vacation, I worked on a quick project. For a couple of years, a long skirt 'lived' in my wardrobe. A real summer skirt.

Maar ik droeg hem eigenlijk nooit. Ondanks dat het toch maatje XS was (dat zag ik toen ik hem uit elkaar ging halen), zakte hij altijd af. Dat vond ik vervelend en dus droeg ik hem niet. Ik vond het toch wel zonde dat de rok zo, ongedragen, in de kast bleef hangen. Dus ik besloot er 'iets' mee te gaan doen.

 I actually never wore it. Despite the size XS (I saw this when I disassembled the skirt), it always dropped off. I found that annoying, so I didn't wear him. I found it a shame to leave the skirt unworn in the wardrobe. So I decided to do 'something' with it.Eerst wilde ik er zoiets mee doen (de bovenkant van een oude spijkerbroek aan de rok naaien). Maar daar zag ik toch maar vanaf. Ik besloot van het bovenste deel een rok voor de dochter te maken en van het onderste deel... een rok voor mijzelf!

First I wanted to do this (sew the upperside of an old jeans to the skirt). But then I decided to do something else. The upper part of the skirt would be a skirt for the doughter and the lower part of the skirt... became a skirt for myselft!

(De linker rok is dus voor mij en de rechter voor mijn dochter :)). Het was een kwestie van twee stroken lostornen, zodat er twee delen ontstonden. Aan de bovenkant een tunnel voor elastiek gemaakt en er elastiek door gehaald.

(The left skirt is mine, the right skirt is my doughters :)). I just unpicked two strips of the skirt. At the top of these parts, I created a tunnel en pulled a elastic trough them.

zaterdag 27 juli 2013

labels maken - making labels

Hier en hier vond ik tutorials voor het maken van labels. Ik voegde wat info samen, gaf er mijn eigen draai aan en hier is mijn tutorial voor het maken van labels.Here and here I found tutorials for making labels. I've put some info together, gave it my own twist, so here is my tutorial for making labels.

Dit heb je nodig:
 • Een computer
 • Een programma waar je plaatjes / tekst kan invoeren en in spiegelbeeld kan zetten (ik gebruikte Excel)
 • Een inkjet printer
 • Transferpapier
 • Biaislint (of andere effen [licht gekleurde] katoen)
 • Bakpapier
 • Schaar
 • Strijkijzer en strijkplank


You'll need:
 • A computer
 • A program where you can insert images / text and reverse it in a mirror image (I used Excel)
 • A inkjet printer
 • Transferpaper
 • Baisband (or an other [light] self-colored  cotton)
 • Bakingpaper
 • Scissors
 • Iron and ironing board 

Voor de zekerheid heb ik het biaislint eerst gewassen en gestreken, om te voorkomen dat het na het bewerken zou krimpen. Lees ook de handleiding die bij het transferpapier zit. Ik heb transferpapier van de HEMA gebruikt. Deze tutorial is dus in ieder geval van toepassing voor dit transferpapier.

(Onderaan deze blog kan je lezen hoe ik uit eindelijk het transferpapier heb gevonden)To make sure the baisband wouldn't shrink after the process, I washed and ironed it first. Read the manual that comes with the transferpaper. I used transferpaper I found at the HEMA. This tutorial applies to this transferpapier.

(At the bottom of this blog you'll read how I finally found the transfer paper)    


Afbeelding maken - Making the image

Voor het maken van de afbeelding, heb ik Excel (2010) gebruikt. Als je ook Excel gebruikt, kan je dit op de volgende manier doen.

For making the image, I used Excel (2010). If you want to use Excel too, this is how you can do it. (I used the Dutch version of Excel, so I translate the terms, but it may be called different in an English version of Excel).

Zet de weergave op 'Pagina-Indeling'. Dit kan je doen door op onderstaand logo rechts onder in het scherm te klikken.

 

Use 'Page Layout' for the presentation. You can do this to click the logo shown in the picture above, you'll find it in the right corner on the bottom of your screen. 
 
Meet de hoogte van je biaislint of je lapje stof. Stel de rijhoogte in op deze hoogte:
Selecteer alles (ctrl + A)
Klik met de rechtermuisknop op het cijfer van een rij.
Kies voor rijhoogte
Stel de rijhoogte in


Measure the hight of your biasband or piece of fabric. Set the row hight on the same hight as the fabric:
Select all (ctrl + A)
Right click on a number of a row.
Choose Row Hight
Set the row higtKies voor invoegen, Afbeelding en voeg je plaatje(s) toe. Maak ze net iets kleiner dan de hoogte van de rij. En zet ze in spiegelbeeld! Dit kan je doen door het plaatje te selecteren, een hoekpunt 'vast' te pakken en deze de andere kant op te slepen. 

Choose insert, Image and add your image(s). Make them a little smaller then the hight of the row. Mirror them! You can do this to select the image, grab a corner and drag it to the other side.

Zet je pagina vol met logo's, als je dat wil. Houd er wat ruimte tussen, zodat je ze netjes uit kan knippen.
Place as mutch logo's on the page, as you want. Keep some space invbetween, so you can cut them out properly.

 Afdrukken - Print

Nu kan je de labels afdrukken. Druk ze eerst af op gewoon papier en controleer of de afbeelding op je biaislint of lapje stof past.Now you can print your labels. Frist, print them on normal paper and check if the image fits the biasband or piece of fabric.

Als alles goed is, kan je het nu afdrukken op het transferpapier.
If everyting is right, you can now print it on transferpaper.
 
Laat de afdruk nu minstens 30 minuten drogen.

Let the print dry for at least 30 minutes.


Knip de labels uit, met een zo minimaal mogelijk randje rondom.

Cut out the labels, leaving a minimum edge around it.

 

Strijken - Iron


Stel de temperatuur van je strijkijzer in op maximaal en zet de stoomfunctie uit, als je een stoomstrijkijzer hebt.

Set the temperature of your iron on max, and, if you have a steam iron, set off the steam function.
 
Leg je biaislint of je lapje stof klaar op een strijkplank of andere harde, hittebestendige ondergrond. Leg een label ondersteboven op het textiel.

Put your biasband or piece of fabric on an ironboard or an onther hard, heat resistant ground.
Put a lable on the textile, upside down.  Leg er bakpapier over. Als je dat niet doet, wordt je stof bruin (weet ik uit ervaring...).
Put some baking paper on it. If you don't do this, your fabric will become brown (I know this from experience...).Zet je strijkijzer er op en druk voor één minuut aan. Haal het bakpapier er af en laat de rest helemaal afkoelen. Haal vervolgens het transferpapier er af. Je logo staat nu op de stof.

Put your iron on top of it en press for one minute. Take the baking paper off and leave the rest for cooling off. Put off the transferpaper, when it is cooled down. Your logo is now on the fabric.Je kan je logo nu al bijknippen (denk om de naadwaarde!) maar je kan hem ook nog fixeren. Hierdoor blijft de afbeelding beter op de stof zitten.

You can trim your logo (mind the seam allowence!) but you also can secure it first. The image wil then better stick on the fabric.

Om te fixeren leg je bakpapier over je zojuist gemaakte label.
To secure the image, put baking paper on the label you just made.

Zet je strijkijzer er voor 10 tot 12 seconden op. Haal na 2 tot 3 seconden het nog hete bakpapier van de stof (heet! au!...). Als het niet wil loslaten leg je het bakpapier weer terug en zet je het strijkijzer er nog eens op, tot het verwijderen van het bakpapier helemaal lukt.


Put your iron on it for 10 to 12 seconds. Take off the hot baking paper (Ouch!) after 2 to 3 seconds. If it won't let loose, put the baking paper back on and put the iron back on it. Try to take off the baking paper again. Repeat this untill it will let loose properly.

Klaar! Nu kan je hem bijknippen (denk om de naadwaarde!) en innaaien. Je werk ziet er ineens een stuk professioneler uit!


Done! Now, you can trim your label (mind the seam allowence!) and stitch it in. Your work looks mutch more professional.

De zoektocht naar transferpapier - Finding the transferpaper

Ik schreef al dat ik het transferpapier van de HEMA heb gebruikt. Het viel nog niet mee om dat te vinden. Nu heb ik sowieso nogal moeite om producten in een winkel te vinden, maar dit lag voor mij wel op een totaal onlogische plaats. Uiteindelijk heb ik het aan een medewerker gevraagd, die mij eerst wat glazig aankeek. Transferpapier? 'Ja, papier waarmee je een afbeelding op een T-shirt kan overbrengen?' Toen ging er ergens een lampje branden en wees ze me waar het lag. Bij de foto producten... Tja... logisch, toch??

As I wrote earlier, I used transferpaper I found at the HEMA. It wasn't easy to find. I find it quite difficult to find products in a store anyway, but this was placed on a totaly onlogical place. Finaly I asked a employee of the store, who looked at me with a questioning look. Transferpaper? Yes, the paper you use to transfer an image on a T-shirt. Then she understood what I was talking about and pointed out where to find it. At the photo products... Thats quite logical, isn't it??


Met dank aan een creatieve zus voor het mooie logo! 
Heb je wat aan deze tutorial, of heb je nog vragen? Laat het me weten door een reactie achter te laten.

Thanks to a creative sister, who designed the nice logo!
Did you find this tutiorial useful, or do you have questions? Let me know by leaving a reply.

vrijdag 26 juli 2013

Heerlijke vakantie - wonderful vacation

We zijn er even uit geweest voor een heerlijke vakantie... Voor we weggingen, was ik al begonnen aan een tutorial en heb ik nog een snel vakantieprojectje gemaakt. Deze komen binnenkort online!We have had a break and went on a wonderful vacation... Before we left, I started writing on a tutorial an made a quick holiday project. Those will be online soon!

maandag 15 juli 2013

Kwastenrol - Brush wrap

De dochter verft graag. Vorige week heb ik daarom een set van 12 kwasten voor haar gekocht. Ze was er blij mee. Alleen... Waar berg je die dingen in op? Ik vond een tutorial voor het maken van een stiftenrol en kreeg en idee...

Als je zoekt op 'stiftenrol' of 'potlodenrol' kom je al heel wat tutorials tegen. Hier voeg ik die van mij aan toe. Dit is hoe ik het heb gedaan...


The doughter likes to paint. Last week I bought her a set of 12 brushes. She was happy with it. Its just... where do you store those things? I found a tutorial for making a pen wrap and got an idea...

You can find many Dutch tutorials for making a pen- or pencil wrap. Here I add mine. This is how I dit it...

Stoffen - Fabrics

De afmetingen van de rol heb ik alsvolgt bepaald:
 • De hoogte van de achterkant: de hoogte van de langste kwast + 5 cm
 • De hoogte van de 'zak': zo hoog als je de kwasten wilt bedekken. Let op dat dit hoog genoeg is voor de grootste kwast en dat de kleinste kwast er niet helemaal in verdwijnt. 
 • De tunnels voor de kwasten: Ik heb twee soorten tunnels gemaakt, één voor de eerste 7 kwasten en één voor de laatste 5 kwasten. Hiervoor heb ik de omtrek van de dikste kwast gemeten. De breedte van de tunnel, was de helft van de dikste kwast.
 • De breedte: De breedte van alle tunnels bij elkaar opgeteld.
 • Lengte lint/koord: 3x breedte van de rol.
I determined the dimensions as follows
 • The height of the back: de hight of the longest brush + 5 cm
 • The height of the bag: as high as you want to cover the brushes. Note that this is high enough for the largest brush and the smallest brush does not completely disappear in it.
 • The tunnels for the brushes: I made two kinds of tunnels, one for the first 7 brushes and one for the last 5. Measure the circumference of the largest brush. The width of the tunnel is half the circumference of the largest brush. 
 • The width: The width of all tunnels added thogether. 
 • Length of the cord / ribbon: 3 times the width of the wrap.
De langste kwast was bij mij 35 cm lang. De dikste kwast heeft een omtrek van 3,5 cm. De dikste kwast van de eerste zeven heeft een omtrek van 2 cm. Ik kwam dus op de volgende afmetingen:
 • De hoogte van de achterkant: 40 cm
 • De hoogte van de zak: 20 cm
 • De breedte van de tunnels: de eerste zeven 1 cm, de laatste vijf 2 cm.
 • De breedte: 20 cm
 • Lengte lint / koord: 60 cm
Je gebruikt twee stoffen, één voor de buitenkant (stof A) en één voor de binnenkant (stof B). Hiervan heb je nodig:
 • 42 cm x 22 cm (A1 en B1)
 • 22 cm x 22 cm(A2 en B2)
 • Lint of koord van 60 cm

My longest brush was 35 cm long and had a circumference of 3,5 cm. The largest brush of the first seven has a circumference of 2 cm. So I got the following dimentions for the role:

 • Hight of the back: 40 cm
 • Hight of the bag: 20 cm
 • The width of the tunnels: first seven 1 cm, last five 2 cm.
 • Width: 20 cm
 • Length cord / ribbon: 60 cm 
You will use two fabrics, one for the outside (fabric A) and one for the inside (fabric B). You'll need:
 • 42 cm x 22 cm (A1 and B1)
 • 22 cm x 22 cm (A2 and B2)
 • Ribbon or cord: 60 cm 

Werkwijze - Process

Leg lap B2 met de goede kant op de goede kant van A2. Stik vast aan de bovenkant.

Put fabric B2 with the right side on the right side of A2. Stitch onto the top.

Vouw de lap dubbel en strijk de naad.

Fold the piece in half and press the seam

Leg de lap B2+A2 (A2 boven) op de goede kant van B1. Naai rondom vast (bovenkant B2+A2 niet vast stikken!).

Place fabrics B2 + A2 (A2 on top) on the right side of B1. Sew around fixed (leave the top B2 + A2  open!).

Stik de tunnels in de zak. Ik heb hulplijntjes getekend, voor nette, rechte lijnen, maar je kan ook de tip uit deze tutorial gebruiken: Plak een stuk plakband waar je de rechte lijn wilt naaien. Stik net tegen de plakband aan. Zo krijg je een rechte lijn. Als je een tunnel hebt gemaakt, even de dikste kwast pakken, om de controleren of het past!

Stitch the tunnels in the bag. I drew help lines, for straight lines, but you also can use the tip in this tutorial: Stick a piece of tape where you want te sew. Stitch just against the tape. This way you'll get a straight line. Once you made a tunnel, check if the largest brush will fit into it.

Even passen...

Check if it fits...


Leg het koord of het lint, dubbelgevouwen, net boven B2+A2 en speld vast.

Fold the cord or ribbon in half. Put it in place, just above B2+A2 and pin it in place.

Leg A1 met de goede kant op de goede kant van de rest van de rol. Naai rondom vast, maar houd een keergat open.

Put A1 with the right side on the right side of the rest you've already sewed. Stitch around, keeping a gap open for turing your work .
Op het punt waar het koort (of lint) zit, kan je een paar keer heen en terug gaan, zodat het goed vast komt te zitten.

You can go back and forward a couple of times, where the cord (or ribbon) is placed, so it will be fit well in place.


Knip de hoeken bij.

Cut the edges.

Keer de rol en strijk hem.

Turn the role inside out (or...acutaly outside out)
 

Naai de kant met het keergat dicht.

Sew the turninghole.

Kwasten er in...

Put brushes in...
 ... oprollen...
...wrap...
... Klaar!
...Done!

Heb je wat aan deze tutorial, of heb je nog vragen? Laat het me weten door een reactie achter te laten.

Did you find this tutiorial useful, or do you have questions? Let me know by leaving a reply.

vrijdag 5 juli 2013

Verliefd

Op sommige stofjes wordt je op slag verliefd. Ik had dat bij dit stofje.
Ik kocht het hier en wist meteen wie ik hier blij mee kon maken (dochterlief, natuurlijk) en wat ik er mee ging maken: Een blouse uit de special die bij Knippie 2-2013 zat. Het is een stoer meisjes model, wat leuk te combineren is met zo'n zoet, lief stofje.

De mouwen worden opgerold en bijeen gehouden met een mouwlip.

Op de rug zit een kleine stolpplooi.

En het is een lekker lang model. Het staat dochterlief heel goed. Ondanks haar slanke figuurtje, past de blouse, zonder aanpassingen aan het patroon, prima. Ze is er heel blij mee. Toen ik vroeg of ze hem even wilde passen, wilde ze dat best, maar hij moest dan wel aanblijven. Kijk. Dat is altijd het signaal dat het project weer geslaagd is. :)

Patroon: Knippie 2 special lente stoffen, blouse 120

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...