zaterdag 30 mei 2015

(On)comfortabele jurk - (Un)comfortable dress

Het gebeurd niet vaak dat ik terugkeer naar een naaipatroon. Voor de kinderen gebruikte ik de Bimaa al een paar keer. Voor mijn blog-tijd maakte ik deze jurk al eens en ik maakte van het zelfde patroon ook al eens een top. De jurk zat erg comfortabel en ik wilde hem graag nog eens maken, nu ik wat beter kan naaien.

I don't return to a pattern very often. For the kids I've used the Bimaa several times. Before I was blogging I made this dress and I've made a top with this pattern also. The dress is very comfortable and I wanted to make it again, now my sewing skills are improved.

Op de foto is het niet zo goed te zien maar het voorpand is in het midden (bijna) geheel gerimpeld.
It's not very clear on the picture: the front is (almost) entirely wrinkled in the middle.

Op de stoffenmarkt koos ik het stofje, ik liet het hier al eens zien. Hiermee stapte ik wat uit m'n comfortzone. Ineens vond ik het stofje toch wat heftig. Nu ik de jurk heb gemaakt, vind ik het toch wel meevallen. Ik weet alleen niet of ik hem ook echt naar mijn werk aan zou doen...

I've chosen this fabric on the market, I've showed it before here. I steped out of my comfortzone with this fabric. Suddenly I found the fabric kind of bold. Now I've made the dress, it isn't as bold as I was afraid of. But I still don't know if I would wear it at work...


Ondanks dat ik nu wat beter kan naaien was het toch weer een strijd het voorpand aan het achterpand vast te naaien. Een deel van de halters kan met de naaimachine, het andere deel moet met de hand. Dat is elke keer een gepruts. Ook deze keer lukte het niet (of eigenlijk kon ik het geduld niet opbrengen). Dus stak ik het voorpand in het achterpand en naaide ik het zo vast met de naaimachine. Dat werkt ook en wel een stuk sneller. De halters horen gedraaid te zitten. Volgens mij is dit de eerste keer dat ze nu ook goed zitten. :) En de jurk, die zit heerlijk. Sluit precies aan en voelt bijna als een tweede huid.

Despite of my improved sewing skills, sewing the front to the back was a struggle again. One part of the straps can be sewed with the sewing machine, but the other part has to be sewn by hand. I struggle with this part everytime. This time I didn't manage again (or, actually, I didn't have the patience). So I sandwiched the front into the back strap and sewed it with the sewing machine. This way was much faster. The straps are supposed to be twisted. I think with this dress it's the first time they are twisted the way they should :). And the dress? It's super comfortable. It almost feels like a second skin.Patroon: Burda 2011/2 jurk 107
Stof: Stoffenmarkt

Pattern: Burda 2011/2 dress 107
Fabric: Market

maandag 25 mei 2015

Mijn eerste poncho - My first poncho

Toen ik mijn eerste stapjes in de wereld van haken zette, bestelde Z meteen een poncho bij mij. Ze is nog op de leeftijd dat ze denkt dat papa en mama alles kunnen. Toen wilde ik me er toch nog niet aan wagen. Maar toen ik laatst een berichtje van mijn oma kreeg dat ze een poncho had gehaakt voor Y, besloot ik dat het tijd werd om aan de bestelling van Z te gaan werken. Als basis voor de poncho gebruikte ik deze uitleg. Als basis voor de rand gebruikte ik een deel van deze uitleg. Omdat ik van 'hrôte steek'n hauw tuus' (grote steken gauw thuis, aldus de handwerkjuffen uit groep 8) ben, koos ik voor haaknaald 5 en als garen scheepjeswol Stonewashed XL.

When I made my first steps into the world of crochet, Z ordered a poncho. She has that age when she still things dad and mom can do everything. At that time I didn't dare to start this project. Only when I received a message from my grandmother she had made a poncho for Y, I decided the time had come to start on the order Z made. I used this explanation as a base for the poncho. As a base for the border I used a part of this explanation. I used crochet-hook 5 mm (= H/8 in America or 6 in Canada, Hurray for standardization :)) and the yarn Scheepjeswol Stonewashed XL.De poncho haakte ik dus volgens haar uitleg, maar dan moest hij wat groter worden voor mijn 6 jarige. Ik deed het dus zo:
1. 96 lossen haken (dat is 60 cm als je haaknaald 5 gebruikt). De ring sluiten met een halve vaste in de eerste losse.
2. In elke losse een vaste, sluiten met een halve vaste in de eerste vaste.
3. Keren en twee lossen haken, vervolgens in twee vasten van de vorige tour een stokje, een losse (hier sla je 1 vaste van de vorige tour over). *In drie vaste een stokje, 1 losse (een vaste overslaan) *.  ** herhalen tot je rond bent, sluiten met een halve vaste in de tweede losse van de tour. Ik werkte hier de kleur af, omdat ik elke rij een andere kleur gebruikte.
4. Keren en twee lossen haken en twee stokjes in de losse ruimte. * Een losse en drie stokjes in een losse ruimte. ** Herhalen tot je op een kwart van de ring bent. Daar haak je in de losse ruimte drie stokjes, een losse en weer drie stokjes. Vervolgens weer een losse en drie stokjes in een losse ruimte, tot je op 3/4 van de ring bent. Daar haak je weer drie stokjes, een losse en drie stokjes. Het laatste stuk weer een losse en drie stokjes in de losse ruimte. Eindigen met een halve vaste in de 2e losse van de tour, of afhechten als je een andere kleur gaat gebruiken.
5. Tour 4 herhalen tot de poncho de gewenste lengte heeft.

So, I made the poncho with her explanations, but made mine a bit lager for my 6 years old. I did it like this (Note: I'm using American terms for the stiches here! Again: Hurray for standardization...):
1. 96 Chain Stiches (it's a chain of 60 cm, 23,5 inch with crochet-hook 5). Close with a slip stitch in the first chain stich. 
2. A Single Crochet in every Chain Stich. Close with a slip stich in the first Single Crochet.
3. Turn your work. Chrochet two Chain Stiches followed by a Double Crochet in the next two Single Crochet, one Chain Stich (skip one Single Crochet). * In the next 3 Single Crochet a Double Crochet, one Chain Stich (skip one Single Crochet). Repeat **, close with a Slip Stich in the second Chain Stich of this round or tie-off.
4. Turn your work. Two Chain Stiches and two Double Crochet in a chain space. * A Chain Stich and 3 Double Crochet in a chain space*. Repeat until 1/4 of the chain than you make 3 Double Crochet, 1 Chain Stitch and 3 Double crochet in the chain space. Then repeat one Chain Stich and 3 Double Crochet in a chain space, up to 3/4 of the chain. There you make 3 Double Crochet, 1 Chain Stitch and 3 Double crochet in the chain space, again. Then finish the chain repeating one Chain Stich and 3 Double Crochet in a chain space, until the end of the chain. Finish with a slip stich in the second Chain Stitch of this round or tie-off.
5. Repeat round 4 until the desired length is reached.


Voor de rand gebruikte ik twee touren uit haar uitleg, namelijk toer 5 en 6.
1. start met een halve vaste in een losse ruimte van de vorige tour. Haak 6 lossen en een stokje in deze ruimte. Vervolgens *3 losse, een stokje, 3 losse en 1 stokje in de volgende losse ruimte *. ** Herhalen tot je rond bent en afhechten.
2. Start met een halve vaste in een lossenboog boven een groepje van drie stokjes uit de laatste tour van de poncho. * Haak 6 stokjes in de volgende lossenboog en weer een halve in de volgende lossenboog*. Herhaal ** tot je rond bent en hecht af.

For the border I used two round of her pattern: round 5 and 6.
1. Start with a Slip Stich in a chain space. Make 6 Chain Stiches and 1 Double Crochet in this space. Next * 3 Chain Stiches, 1 Double Crochet, 3 Chain Stiches and 1 Double Crochet in the next chain space *. Repeat between ** until the end of the round and tie-off.
2. Start with a Slip Stich in a chain space above a group of 3 Double Crochets of the last round of the poncho. * Make 6 Double Crochets in the next chain space and 1 Slip Stich in the next chain space*. Repeat between ** until the end of the round and tie-off. 


Voor deze poncho gebruikte ik: 
Garen: Scheepjeswol Stonewashed XL, 3 bollen Red Jasper (op zo'n 10 cm na had ik genoeg aan 2 bollen...), 2 bollen Blue Apatite, 2 bollen Lemon Quartz
Haaknaald 5
Patroon: Hierboven beschreven, een combinatie van dit en dit patroon.

For this poncho I used:
Yarn: Scheepjeswol Stonewashed XL, 3 skeins Red Jasper (when I used up my yarn of skein 2 I only had about 10 cm left to go...), 2 skeins Blue Apatite, 2 skeins Lemon Quartz
Crochet Needle 5 (= H/8 in America or 6 in Canada... Should I say something about standardization? :D)
Pattern: As described above, this and this pattern combined.  

woensdag 6 mei 2015

[W.I.P Wednesday] Comfort(zone)

Het valt wat tegen, de hoeveelheid tijd die overblijft om 'iets' voor mezelf te doen, zoals naaien. Dat schamele uurtje op de dag dat twee van de drie kinderen tegelijk een dutje doen, is vaak zo gevuld met andere dingen.

Tijdens mijn zwangerschap ben ik weer begonnen met breien en heb ik leren haken. Sindsdien brei of haak ik 's avonds op de bank, bij de TV. Ik vind dat heerlijk rustgevend. Toen ik begon met haken, of eigenlijk daarvoor al, wilde ik graag 'ooit' een 'Ripple Blanket' haken. Ergens eind februari / begin maart ben ik begonnen aan zo'n deken voor Y. Hij is bedoeld voor in het ledikant. Nu is ze al sinds maart uit haar wieg, maar in het ledikant zal ze nog wel tot 2 jaar liggen. Elke avond haak ik één toer, als het op dit tempo doorgaat zal ze deze winter wel onder deze deken kunnen slapen....

It's a bit disappointing, the amount of time left doing 'something' by myself, like sewing. That paltry hour a day when two of the three kids are sleeping, often is filled with other things.

During my pragnancy I started knitting again and learned how to crochet. Since then I'm doing this in the evening while watching TV. I found it very relaxing. When I first started to crochet, or even before, I wanted to make a 'Ripple Blanket' ever. Somewhere at the end of February / the beginning of March I've started to make one for Y. It's ment for the bedstead. Since the end of March she has grown out of her cradle, but she wil be in the bedstead until she is about 2 years. I make one round every evening, if I keep working in this tempo, she will sleep under this blanket by winter... 


Ondertussen probeer ik overdag, op m'n vrije dagen, ook nog wat te naaien. Gisteren ben ik begonnen aan een projectje voor mezelf. Dat mag ook wel weer eens een keer, hè? ;) Toen ik dit stofje kocht, wist ik meteen dat ik hier een jurk van wilde maken, die ik al eens eerder maakte. Het gebeurt niet vaak dat ik naar een patroon terugkeer, maar van dit patroon maakte ik eerder al een top en jurk (voordat ik deze blog had, dus geen foto's van). Met deze jurk ga ik dit keer wel uit m'n comfortzone. Hoe meer ik naar deze stof kijk, hoe gewaagder ik hem vind (voor mijn begrippen). En het model jurk is daarbij ook redelijk gewaagd. Het is een strakke jurk, tot boven de knie met een diepe V hals. Maar het model zit zo lekker... Ik hoop dat ik hem durf te dragen :)

In the mean time I try to sew something, on my days off. Yesterday I've started a new project for myself. When I bought this fabric, I immediatly knew I was going to make a dress I've made before with it. Returning to a pattern isn't something I do often, but this pattern I've already used to make a top and dress (before I had this blog, so no pictures). I'm going out of my comfortzone with this dress. The more I see the fabric, the more 'daring' I found it. The model of the dress is a little bold too. It's a tight dress, 'till just above the knee with a deep V neck. But it feels so comfortable... I hope I dare to wear this dress... :)

Met welk project ben jij bezig?

Which project are you working on?

maandag 4 mei 2015

S en de beer - S and the bear

Toen ik in de shop van Sew Natural een stofje kocht voor de verjaardagsjurk van Z, werd ik verleid tot het kopen van dit stofje voor S. Ik had al direct in gedachten wat ik er van wilde maken: een T-shirt met korte raglan mouwen. IJverig begon ik zelf het patroon te tekenen. Toen viel de Knippie in de bus, en daar stond een T-shirt met korte raglan mouwen in. Dus ik besloot het mezelf niet moeilijker te maken en dit patroon als basis te gebruiken.

When I bought a fabric for Z's birthday dress at Sew Natural, I was seduced to by this fabric for S. I already had in mind what I would make with it: a T-shirt with short raglan sleeves. I diligenty started to drew a pattern. Then the Knippie arrived, and in it stood a T-shirt with short raglan sleeves. So I decided not to make it hard on myself and use this pattern as a base.


Wel paste ik het een en ander aan, te beginnen bij de hals. In het originele patroon zit er een split tussen het voorpand en de mouw. Daar had ik niet zo'n zin in en de hals van het shirt leek me wijd genoeg voor het hoofd van S. Aangezien ik deze jurk ook zonder split had kunnen maken, durfde ik hier de gok wel te maken. Nou de hals is wijd genoeg, hij had zelfs nog wat smaller gekund.

I did alter some details in the pattern, starting with the neckline. In the original pattern there is a split between the front and one of the sleeves. I didn't like this and I guessed the neckline would be wide enough to fit over S's head. As I could have easily made this dress without the split, I dared to take this gamble. Well, it turned out wide enough, it even could be made a bit more narrow.

Bij het afwerken van de zoom, moest de onderrand eigenlijk op het shirt genaaid worden. Ik heb het shirt eerst eens gepast en vond het aan de korte kant. Daarom besloot ik de strook maar dubbel te vouwen en hem als zoom aan het shirt te naaien in plaats van er op.

When finishing the hem, the strip at the bottom should be sewn on top of the the shirt. When fitting, I found the shirt a bit short. So I decided to fold the strip and sew it as an extention on the shirt.

Al met al heb ik dus eigenlijk het originele patroon alleen als basis gebruikt. Ik vind het shirt wat te wijd en het had wat mij betreft wat langer gemogen. Misschien de volgende keer toch maar zelf een patroon tekenen...? S is er in ieder geval erg blij mee, zijn beren-shirt, en dat is het belangrijkste, toch?

In the end I only used the original pattern as a base. This shirt is a bit wider and shorter then I had hoped for. Maybe next time I'll make my own pattern al along...? S is just very happy with his bear-shirt, and that's what is important, isn't it?


Patroon: Knippie 2, 2015 shirt 25 (Met aanpassingen)
Stof: Tricot Camping Bear en Bruine Jersey (uitverkocht), gekocht bij Sew Natural

Pattern: Knippie 2, 2015 shirt 25 (With alterations)
Fabric: Tricot Camping Bear and Bruine Jersey (Sold out), bought at Sew Natural

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...