woensdag 29 januari 2014

[W.I.P Wednesday] Paspel en biasband - Piping and baistape

Woensdag is één van mijn 'vrije' dagen. Hoewel mijn collega's soms lijken te denken dat ik dan lekker kan luieren, is zo'n dag meestal vol en druk. De wekker die om 6.45 roept, de dochter die op tijd op school moet zijn. Dan snel om boodschappen, zodat de dochter weer op tijd opgehaald kan worden uit school. En dan is het de vraag of ze kan 'afspreken'. En komt er dan een vriendje mee naar huis, of gaat zij ergens anders spelen? Meestal gebruik ik de tijd van het middagdutje van de zoon om nog wat te naaien (mijn manier van ontspannen, tijd voor mezelf). Maar als er een vriendje meekomt, gaat dat niet. Dan moet ik spelende kinderen in de gaten houden. Daarbij besloot de zoon de laatste tijd dat hij niet of heel weinig wilde slapen, 's middags...


Wednesday is one of my off days. Althoug my colleagues seem to think I can be lazy all day, those days usaly are very full and busy. The alarm which go's off at 6.45, the daugher who has to be at school in time. Quickly doing some shopping, to be back at school in time. And then the question: can she make an 'appointment'. And is she taking a friend with her, or is she going to a friend? Usaly I use the son's nappy time to do some sewing (my way of relaxying, me-time). When she takes a friend, this isn't possible. Then I have to watch the children play. On top of that, the son has decided to take short nappy times, or doesn't sleep at all in the afternoon...

Deze middag had de dochter - tot haar grote spijt - niemand om mee af te spreken. De zoon besloot te slapen, en de dochter ging lekker spelen. De 'tijd voor mezelf' diende zich aan! Vanmiddag heb ik die gebruikt om zelf wat paspel en biasband te maken. De stroken daarvoor had ik eerder al gemaakt en aan elkaar genaaid. Ik moest alleen het koord er nog tussen naaien (voor de paspel) en strijken (voor de biasband).

This afternoon the daughter didn't have anyone to play with, which she did regret a lot. The son decided to sleep and the daughter went to play. Hello 'me-time'! This afternoon I used to make piping and biastape. I made the strips and sewed them before. I only had to sew in the cord (piping) and iron (biastape).

Beide wil ik gaan gebruiken voor een project waar ik aan ben begonnen: Een Ethan shirt voor de dochter. Maar dan met aanpassingen, zodat het meer een meisjesblouse wordt. Hopelijk binnenkort meer hierover (waaronder 2 tutorials, dus 'keep in touch') :)

En juist vandaag besloot de zoon zo lang te slapen, dat ik nog heel wat voorbereidingen voor een ander project kon treffen, zodat dit nu al bijna af is! Soms zit het even mee. ;) (De zoon sliep zelfs zo lang, dat ik - of eigenlijk z'n zus - hem op den duur maar wakker heb gemaakt.


I want to use both for a project I'm working on: A Ethan shirt for the daughter. With adjustments, so its more of a girl shirt. More about this later, I hope (including 2 tutorials, so keep in touch) :)

Today the son decided to take a very long nap. So I also could make preperations for an other project, that's almost finished now! Somtimes you're lucky. ;). (Eventualy the son did sleep for such a long time, I - or actually his sister - had to wake him. 

zaterdag 25 januari 2014

Jij mag het zeggen - Have your say

In verschillende posts heb ik Sherri van Thread Riding Hood al eens genoemd. Ze heeft een leuke blog met veel originele naaiprojecten en heldere tutorials. Ze vindt het erg leuk als je een berichtje achterlaat (welke blogger vindt dat nou niet?) en antwoord eigenlijk altijd op de commentaren op haar blog! Dat geeft een heel betrokken gevoel.


 I did mention Sherri from Thread Riding Hood in different posts. She has e nice  blog with a lot of original sewing projects and clear tutorials. She appreciates it when readers are leaving a message (which blogger doesn't?) and answers almost all comments on her blog! It makes you feel involved. 


Sinds begin December plaatst Sherri op zaterdag een poll op haar blog: Sewing Survey Saturday. Twee weken terug deed ze een oproep aan haar lezers om hier zelf vragen voor in te sturen. In ruil voor je vraag maakt ze reclame voor je blog. Hoe lief is dat? :) Ik wist meteen dat ik hieraan mee wilde doen. Een vraag verzinnen vond ik wat moeilijker. Daar deed ik bijna twee weken over. Maar toen ik hem dan instuurde was Sherri meteen enthousiast en vandaag is mijn vraag de Sewing Survey Saturday vraag geworden. Dus... Allen daarheen! En volg haar blog, ze heeft echt een fijne blog*.
As of December Sherri places a poll on her blog on saturday's: Sewing Survey Saturday. Two weeks ago she asked readers to send in questions for Sewing Survey Saturday. When she posts your question, she features your blog. How sweet is that? :) Immediatly I knew I wanted to take part of this. It was more dificult to think up a question. It took me almost two weeks. But when I send it in, Sherri was enthousiast and today my question is the question for Sewing Survey Saturday. So... all get overthere! And start following her blog, she has a really fine blog*. 

* De mening in deze post is geheel de mijne. Voor het posten van mijn vraag en het vermelden van mijn blog, hoef ik niets terug te doen.

* The opinion in this post is totaly mine. I didn't have to do anything in return for posting my question and featuring my blog.

donderdag 23 januari 2014

[Tutorial] Ruche aan add-a-pocket - Add-a-pocket ruffle

De rugtas heeft er bijna een volle schoolweek op zitten en leeft nog :). Ik liet eerder zien dat ik een aantal zakken heb toegevoegd. Een daarvan was de Add-a-pocket van Sherri van Thread Riding Hood. Aan de flap voegde ik een ruche toe. Hoe ik dat deed, beschrijf ik in deze tutorial.


 After almost one week at school the backpack is still alive :). As I showed before I added a few pockets. One of them is the Add-a-pocket of Sherri from Thread Riding Hood. I added a ruffle to the flap of this pocket. In this tutorial, I describe how I did it.

Wat je nodig hebt:
  • De tutorial van Thread Riding Hood (en de benodigde stoffen, de knoop en het elastiek die daar vermeld worden) 
  • Als extra een strook stof. Ik wilde twee goede kanten aan de ruche, en een nogal grote ruche. Dus nam ik een strook van 10 cm hoog. Dat is 2x 4cm (de uiteindelijke breedte van de ruche) + 2 x 1cm (de naadwaarde). De lengte is afhankelijk van hoe gerimpeld je de ruche wil. Hoe langer de strook, hoe meer rimpels. Ik nam een strook van 1,5 x de lengte van de onderkant en zijkanten van de tas. Dat is zo'n 53 cm.
This is what you need:
  • Thread Riding Hoods tutorial (including the required fabrics, the button and the elastic)
  • An extra fabric strip. I wanted to have two right sides on the ruffle, and quite a large ruffle. So the strip I used was about 10 cm / 4 inch high. That's 2 x 4 cm / 1,5 inch (the finished length of the ruffle) + 2 x 1 cm / 0,5 inch (the seam allowance). The length depends on how full you want your ruffle to be. The longer the strip, the fuller the ruffle. The length of the strip I made was 1,5 times the lengths of the sides and bottom of the flap. That's about 53 cm / 21 inch 
Ik heb niet van elke stap een foto gemaakt, maar moeilijk is het niet. Je volgt de stappen 1 t/m 3 van Sherri's tutorial. Maak aan de korte einden van de strook een kleine zoom (zo'n 1 cm).  Vouw de strook voor de ruche in de lengte doormidden en strijk hem. Rimpel hem aan de open kant. Leg de strook op de goede kant van de buitenkant van de flap, langs de zijkanten en onderkant. Leg de gesloten kant van de strook naar binnen. De uiteinden van de strook liggen ongeveer 1 cm onder de bovenkant. Dit is de naadwaarde, als je de flap dicht naait. Plaats het elastiek op de aangegeven plaats. (zie foto)

I didn't take picuters of every step, but it isn't very hard. Follow steps 1 to 3 of Sherri's tutorial. Make hems (about 1 cm / 0,5 inch) on the short ends of the ruffle. Fold the ruffle in half, length wise and iron. Wrinkle at the open side. Put the ruffle on the right side of the outher part of the flap, along the side the sides and bottom of the flap. Put the closed side of the ruffle inside the flap. The ends of the ruffle are about 1 cm / 0,5 inch below the upper side of the flap. This is the seam allowance when sewing the flap. Place the elastic in place where indicated. (see photo above)

Volg vervolgens de overige stappen uit Sherri's tutorial. Stap 5 kan je overslaan, het elastiek zit al op z'n plaats. Let bij het dichtnaaien van de bovenkant van de flap op, dat je boven de ruche niet tussen de naad komt. Na het keren van de flap ziet -ie er zo uit:


Follow the other steps of Sherri's tutorial. You can skip step 5, as the elastic is in place already. When sewing the upper side of the flap, keep in mind not to sew the ruffle in the hem. After turning the flap, it looks like the flap in the picture above.

Heb je wat aan deze tutorial, of heb je nog vragen? Laat het me weten door een reactie achter te laten.

Did you find this tutiorial useful, or do you have questions? Let me know by leaving a reply.

zaterdag 18 januari 2014

De Rugtas - The Backpack

Omdat de dochter in haar 9 maanden oude schoolcarrière al twee rugtassen versleet, besloot ik er zelf één te maken. Ze mocht zelf de stofjes uitzoeken. Het duurde even, maar nu is hij klaar. En we zijn tevreden met het resultaat! :) De dochter was blij dat de tas (eindelijk) af was. De laatste tijd vroeg ze dagelijks naar de stand van zaken rond de tas. 'Heb je nog aan mijn tas gewerkt?' 'Is mijn tas al klaar?' Ze was dan ook erg blij, toen ik vandaag het resultaat liet zien. Toen ik zei dat ik nog wat foto's wilde maken, koos ze zonder aarzelen zelf de locatie: Het speeltuintje naast de school.

The daughters school carier is only 9 months old, and still she has worn out two backpacks. So I decided to make one myself. She did choose the fabrics by herself. It did take a while, but now it's finished. And we are setisfied with the result! :) The daughter was very glad the bag (finaly) was finished. Lately she kept asking me about the status of the bag, on a daily basis. 'Did you work on my bag?' 'Is my bag finished yet?' So she was very pleased when I showed her the result. When I told her I wanted to make pictures of it, she choose the location, without any hasitation: The playground next to the school.  

 Zoals je kan zien, heb ik haar kunnen overtuigen om het stofje met de kleine hartjes als voering te gebruiken, en vormen de grote hartjes de buitenkant. Omdat dit een gewoon, dun stofje is, heb ik het verstevigd met behoorlijk stugge vliezeline. Daarnaast gebruikte ik jeansstof die ik nog had liggen voor de zijkanten, bodem en rugdragers. De rugdragers zette ik extra stevig vast, omdat deze in de vorige tassen snel los raakten. De riemverstellers (of hoe heten die dingen) zijn gerecycleerd van een oude, versleten verzorgingstas. 

As you can see, I could persuade her to use the fabric with the small hearts as a lining, and the fabric with the large hearts on the outside. Becouse this is a light fabric, I used interfacing on it. Besides that, I used jeans fabric for the sides, bottom and straps. I stiched the straps firmly, becouse these let loose in the previous bags. The strapadjusters are recycled from an old, worn out nursery bag.

De rits liet ik dwars door de hartjes lopen. Hiervoor heb ik een strook stof geknipt die twee keer zo breed was als de rits stroken van het patroon, waarbij het midden van de hartjes door het midden van de strook liep. Deze strook knipte ik doormidden, zodat ik twee rits stroken had. Ziet er schattig uit, toch? ;)

The zipper runs straigt trough the middle of the hearts. To do this, I cut out a strip that was twice as wide as one zipper panel. The middle of the hearts positioned in the middle of the strip. Than I cut the strip in half, so I had two zipper panels. Looks cute, doesn't it? ;)

Ik gebruikte groen garen voor het stikken van de tas. Behalve aan de onderkant. Voor het quilten van de bodem, gebruikte ik groen en oranje garen.

I used green yarn for stiching. Except for the bottom. For quilting the bottom, I used green and orange yarn.

En laten we het dan nu even over zakjes hebben... Want die zijn natuurlijk onmisbaar.
Aan de voorkant maakte ik een zak, volgens de tutorial van Sherri van Thread Riding Hood. Van een hartje uit de stof maakte ik een applicatie en plaatste deze op de klep van de zak. Omdat ik het elastiek wat ik gebruikte niet erg mooi vond, maakte ik een ruche om het te verbergen. Hoe ik dat deed, laat ik later zien. De ruche is gemaakt van de stof die ik ook voor de voering gebruikte. Hij is een beetje groot, maar bedekt zo precies het elastiek. Een beetje d'r over? Mwa... De dochter vindt het prachtig. Dus dan is het goed, toch?


Let's talk about pockets... They are essential. 
On the front I made a pocket, following the tutorial of Sherri from Thread Riding Hood. I made an application of a heart from the fabric and placed it on the flap of the pocket. I didn't like the elastic I used, so I made a ruffle to hide it. I wil show how I did this, later. I made the ruffle from the fabric I used as lining. It's quite large, but this way it covers the elastic. Over the top? Mmm... The dauhgter thinks it's gorgeous. And then it's all right, isn't it?

Aan de buitenkant maakte ik kleine zakjes, met een elastiek in de bovenkant. De buitenkant is van de stof met de grote hartjes, de binnenkant is gemaakt met de stof met de kleine hartjes.


On the outside I made pockets, with elastic on the top. The outher fabric is the one with the large hearts, the inside of the pocket the fabric with the small hearts.

Aan de binnenkant maakte ik ook een zak. In deze zak kan de kleding-voor-noodgevallen (nodig in geval van een 'ongelukje') gestopt worden.

On the inside I made a pocket too. In this pocket we can put the emergency-clothing (in case an 'accident' happens).

Heeft ze nu geen blitse tas om mee te nemen naar school? Ik zei tegen haar: 'Zo, nou heb je wel een super coole tas'. 'Nee, mama. Hartjes zijn niet 'cool', hartjes zijn 'mooi'. Ik heb een hele mooie tas!'. Dat je het even weet. Ik denk niet dat hij verwart wordt met die van een ander, maar voor de zekerheid heb ik haar naam er toch maar op gezet. Je weet maar nooit.Doesn't she have a flashy bag to go to school with? I said: 'Now you have a super cool bag'. 'No, mom. Hearts aren't 'cool', hearts are 'pretty'. I have a very pretty bag!'. Just so you know. I don't think it gets mixed up with a bag of an other kid, but I put her name on it, just to be sure. You never know...

Stof: Gekocht bij het Stoffenhoedje, Zaamslag
Patroon: Toddler Backpack van Rae Hoekstra


Fabrics: Bought at Stoffenhoedje, Zaamslag
Pattern: Toddler Backpack of Rae Hoekstra

woensdag 15 januari 2014

W.I.P. Wednesday

Vorige week vroeg de dochter: 'Mama kan ik mijn tas al meenemen naar school? Dan kan ik aan iedereen vertellen dat jij die hebt gemaakt'. Tot haar grote teleurstelling kon dat nog niet. Ik ben er nog steeds mee bezig. Niet dat het patroon zo ingewikkeld is, maar vooral omdat ik het mezelf graag moeilijk maak. In plaats van me gewoon aan het patroon te houden, zonder extra's, wil ik meteen van alles toe voegen. Zoals een zakje aan de voorkant. Zakjes aan de zijkant en een zak binnenin. En daar komt dan bij dat ik alles ook perfect wil doen... Ik ben al een heel eindje. De buitenkant zit al bijna in elkaar. Dus hopelijk - als alles een beetje meewerkt (lees: de zoon zich aan zijn middagdutjes houdt, de dochter braaf speelt / op school zit) - is de tas eind deze week, of na het weekend, klaar...

Last week the daughter asked: ' Mom, can I take my bag to school? So, I can tell everyone you made it!'. She was disapointed to hear she couldn't. I'm still working on it. It isn't becouse the pattern is difficult, but becouse I like to make it hard for myself. In stead of following the pattern, without any extra's, I'll add some extra's. Like a pocket on the front. Pockets on the sides and a pocket inside. And on top of that, I want to do everyting perfect... I'm making progress on the bag. The outside of the bag is nearly finished. So hopefully - if everyting works with me (read: the son is sleeping when he should have his afternoon nap, the daughter playes nice / is at school) - the bag is finished by the end of the week, or after the weekend...

zondag 12 januari 2014

Langzame start - Slow start

Het nieuwe jaar ben ik gestart met een nieuw project (nou ja, eigenlijk startte ik dit nog net in het oude jaar). Maar echt vlotten doet het op dit moment niet. Waarom niet? Je zou kunnen zeggen dat het 'gewone' leven weer begonnen is en het daardoor te druk is om nog aan naaiwerk toe te komen. Dat is maar deels waar. We hebben hier een kleine man rondlopen. Die werd deze week 2 jaar. Dus dat betekende dat ik me eens met heel andere dingen bezig heb gehouden dan naaien, namelijk het maken van traktaties!


I started the New Year with a new project (actually I started it in the old year). I'm not makeing much progress on it. Why? Well, you could say the 'normal' live did start again, and I'm to busy to get to sewing. That's partly true. We have a little man walking around here. He turned 2 this week. That means I did something totaly different than sewing last week. I made treats!
 
Op het kinderdagverblijf kregen de kinderen 'frietjes'. Zandkoekjes in de vorm van frietjes. Toen we het feest thuis vierden, kreeg het bezoek de keuze tussen een groot Duplo blokje of 'hamburgers'. De ideeën van de frietjes en hamburgers haalde ik hier vandaan.
At the childrens daycare the children get 'french fries'. Shortbread in the shape of french fries. For his birthdayparty at home, I made a large Duplo brick and 'hamburgers'. The Ideas for the fries and the hamburgers I got here.

Nu alle feestdagen hier echt over zijn, kan ik - hopelijk - weer verder werken aan mijn projectjes en jullie daar snel weer wat over vertellen, natuurlijk!


Now all holidays are realy over, so I hope I can work on my projects again en tell you more about it soon!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...